Ikääntyvälle Itä-Suomelle maahanmuuttajastrategia

Itä-Suomi on saanut maahanmuuttajastrategian, jolla pyritään muun muassa edistämään ulkomaalaisten työllistymistä. Ikääntyminen vie puolet alueen työikäisistä eläkkeelle vuoteen 2025 mennessä.

Itä-Suomi
Mustekynä oppikirjaa lukevan pakolaisen kädessä.
Timo Heikura / Yle

Itä-Suomeen on laadittu maahanmuuttajastrategia. Viisivuotinen strategia sisältää kolme päälinjaa. Kärkenä on elinkeinoelämän kansainvälistymistä ja ulkomaalaistaustaisten työllistymistä koskeva toimintalinja. Ajatuksena on, että ulkomaalaistaustaiset työllistyvät ja perustavat yrityksiä.

Kaksi muuta päälinjaa käsittelevät ulkomaalaisten kotouttamista kunnissa sekä asenteita. Itä-Suomesta halutaan tehdä ilmapiiriltään kansainvälinen ja erilaisuutta arvostava.

Suurten ikäluokkien ikääntyessä hyvinvoinnin turvaamista uhkaa työvoimapula, jota halutaan torjua muun muassa työperäisellä maahanmuutolla.

Iäkkään väestön määrä lisääntyy Itä-Suomessa etenkin vuoden 2020 jälkeen. Vuoteen 2025 mennessä noin puolet Itä-Suomen palkansaajista jää eläkkeelle. Jo vuoteen 2020 mennessä kolmasosa kunta-alan työntekijöistä siirtyy eläkkeelle. Erityisen suurta väestön ikääntyminen on Etelä-Savossa.

Strategiassa todetaan, että Maahanmuutto on ainoa Itä-Suomen väestömäärään vaikuttava tekijä, joka kasvatti vuonna 2010 väkilukua kaikissa alueen maakunnissa.

Itä-Suomessa asui vuonna 2011 yhteensä noin 568 000 asukasta. Heistä noin 248 000 asui Pohjois-Savossa, 166 000 Pohjois-Karjalassa ja 154 000 Etelä-Savossa. Väestön ennakoidaan vähenevän vuoteen 2030 mennessä Etelä-Savossa noin 9 200, Pohjois-Karjalassa 4 000 ja Pohjois-Savossa 3 700 asukkaalla.