YK moittii Suomen saamelaispolitiikkaa

Yhdistyneet kansakunnat moittii Suomen korkeinta hallinto-oikeutta saamelaisten syrjinnästä. YK:n rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea toteaa, että korkein hallinto-oikeus on laajentanut saamelaisen määritelmän liian laajaksi.

Kotimaa
Saamelaiskäräjien avajaiset Inarissa 3.huhtikuuta
Raimo Torikka / Yle

YK:n rotusyrjinnän poistamista käsittelevän komitean mukaan saamelaisilla tulee olla nykyistä vahvempi oikeus määritellä itse ne henkilöt, jotka ovat saamelaisia ja pääsevät äänestämään Saamelaiskäräjien vaaleissa.

Rotusyrjinnän vastainen komitea on huolissaan siitä, että nykyisen määritelmän mukaan Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon päätyy liian paljon ei-saamelaisia, mikä kiihdyttää saamelaisen kulttuurin sulautumista suomalaiseen.

Lisää saamen kieliä kouluihin ja palveluihin

YK:n rotusyrjintäkomitea perää myös Suomen valtiolta lisää toimia, joilla lisätään saamelaislasten äidinkielistä opetusta sekä saamenkielisiä sosiaali- ja terveyspalveluja.

Komitean mukaan 70 prosenttia saamelaislapsista asuu niin sanotun saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella, missä saamenkielinen opetus on puutteellista. Komitea kehottaa Suomen valtiota myös lisäämään saamenkielisten opettajien koulutusta.

Lisäksi komitea haluaa valtion toteuttavan pikaisesti opetusministeriön ehdottaman ohjelman, jolla pyritään palauttamaan saamen kielten elinvoimaisuus koulutuksen, omakielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä tiedotusvälineiden avulla.