1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Lantaa voitaisiin hyödyntää pelloilla nykyistä enemmän

Maatalouden vesistöpäästöjä voidaan vähentää ottamalla lanta hyötykäyttöön. Tähän tulokseen tuli Hydro Pohjanmaa -hanke, jossa selvitettiin halpaa tapaa vähentää maatalouden ravinnekuormitusta vesistöihin.

Kuva: Seppo Nykänen

Maatalouden vesistöihin laskemaa ravinnekuormaa voidaan vähentää helposti ja halvalla. Hydro Pohjanmaa -hankkeen selvityksen mukaan virtavesien laatu saadaan pysymään hyvänä, kun palstalle valitaan oikea viljelytekniikka, oikeat viljelykasvit ja hyödynnetään jo valmiiksi olemassa olevaa lannoitetta eli lantaa.

Oman vaikeutensa ravinteiden huuhtoutumiseen tuo se, että Pohjanmaan maatalous painottuu jokilaaksoihin. Viljelijöitä syytetään usein vesien likaamisesta, vaikka he tekevät paljon tilanteen korjaamiseksi jo nyt.

Hydro Pohjanmaan loppuseminaarissa Ilmajoella esitellään tänään muun muassa lannan separointia, joka voi olla ratkaisu ravinteiden hyödyntämiseen tiloilla.