Masennuslääkkeet voivat aiheuttaa ongelmia liikenteessä

Tutkimuksen mukaan onnettomuusriski saattaa nousta jopa yhden päivän sisällä lääkitysten aloittamisesta.

terveys

Monet ahdistuksen, masennuksen ja unettomuuden hoitoon määrättävät lääkkeet voivat lisätä liikenneonnettomuuden riskiä, ilmenee tuoreesta taiwanilaistutkimuksesta.

Tutkijoiden havainnot koskevat rauhoittavia bentsodiatsepiinilääkkeitä, joita käytetään muun muassa ahdistuksen hoidossa, bentsodiatsepiinijohdannaisia unilääkkeitä sekä masennuslääkkeisiin lukeutuvia serotoniinin takaisinotonestäjiä ja trisyklisiä masennuslääkkeitä. Lääkitykset ovat yleisiä ja paljon käytettyjä. Turkimuksen mukaan liikenneriskit kasvavat kuukauden, viikon ja jopa yhden päivän sisällä lääkitysten aloittamisesta. Tulokset eivät osoita aukottomasti, että yhteydet johtuvat vain lääkityksistä, mutta ainakin bentsodiatsepiinien suhteen asiasta on myös aiempaa näyttöä. Havainnot perustuvat 5 200 liikenneonnettomuudessa olleen ja 31 000 onnettomuudelta säästyneen aineistoon. Tiedot lääkityksistä saatiin kansallisesta sairausvakuutusrekisteristä, joka kattaa 99 prosenttia Taiwanin väestöstä.

Tulokset on julkaistu British Journal of Clinical Pharmacology -lehdessä.

Lähteet: Uutispalvelu Duodecim