Ulkomaalaisten työntekijöiden työoloissa puutteita

Ongelmia esiintyy varsinkin ravintola-alalla. Palvelualojen ammattiliiton mukaan työnantajat kiristävät ulkomaalaisia työntekijöitä ja maksavat liian pientä palkkaa.

Kotimaa
Tarjoilija kaataa viiniä laseihin.
Mika Kanerva

Ulkomaalaisten työntekijöiden työoloissa on paljon puutteita. Palvelualojen ammattiliiton PAMin mukaan ulkomaalaisille työntekijöille maksetaan liian vähän palkkaa varsinkin ravintola-alalla. Työntekijöitä myös kiristetään työluvan epäämisellä.

PAMin aluetoimitsija Ismo Karstinen arvioi, että esimerkiksi Kouvolan seudulla noin kolmasosa käsitellyistä tapauksista koskee maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä tai työnantajia.

- Työnantaja pystyy painostamaan työntekijää pitkiin työpäiviin ja alipalkkaukseen. Työntekijä on heikossa asemassa työluvan suhteen, koska työlupa haetaan työnantajan kanssa yhteistyössä. Vakinaisen työluvan hakeminen kestää viisi vuotta. Sortaminen saattaa kestää koko tämän ajan.

Karstisen mukaan maahanmuuttajataustaisten työoloissa on yleensä isompia puutteita kuin suomalaisilla työntekijöillä.

Työnantaja pystyy painostamaan työntekijää pitkiin työpäiviin ja alipalkkaukseen, koska työntekijä on heikossa asemassa työluvan suhteen.

Ismo Karstinen

- Suomalaisilla kyseessä on yleensä palkkasaatava tai työsuhteen irtisanominen. Ulkomaalaisella kyseessä on monta kertaa 16-tuntiset työpäivät ja jopa yli 20-tuntiset työpäivät. Heidän on pakko tehdä niin kuin työnantaja sanoo, sillä työluvan menettäessään he joutuvat takaisin lähtömaahan.

Ulkomaalaisia koskevia työsuhderikoksia tulee ilmi Kaakkois-Suomen alueella muutamia vuosittain, joista osa joutuu poliisitutkintaan. Ismo Karstinen pitää ilmitulleiden tapausten määrää suurena.

- Tämä on vain jäävuoren huippu, mitä meille tulee ilmi. Näkemyksemme mukaan tämä on hyvin yleistä. Kaakkois-Suomessa rajan läheisyys aiheuttaa ihan selkeästi sen, että trendi on nouseva.