1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Helsingin yksityiskouluille enemmän verorahaa

Yksityiskoulun oppilas saa Helsingissä jopa 600 euroa enemmän verorahaa vuodessa kunnan koulun oppilaaseen verrattuna. Toisen arvion mukaan ero on jopa 1 000 euroa enemmän. Erojen pelätään vielä kasvavan, sillä kunta joutuu taloudellisen tilanteen takia säästämään, mutta valtiolta suoraan tulevien yksityiskoulujen rahoihin säästötoimet eivät yllä.

Helsingin Munkkiniemen yhteiskoulun yläaste on yksi sopimuskouluista, jotka saavat oppilasta kohden vähintään noin 600 euroa enemmän verorahaa verrattuna kunnan kouluihin. Kuva: Yle

Yksityiskoulujen saama rahoitus on kasvanut Suomessa osassa maata kunnan kouluihin verrattuna.

Esimerkiksi Helsingin Munkkiniemen yhteiskoulun yläaste saa jokaista oppilasta kohden vähintään noin 600 euroa enemmän verorahaa verrattuna kunnan kouluihin.

Munkkiniemen yhteiskoulu on kuitenkin aivan tavallinen lähikoulu, jossa kaksi kolmasosaa oppilaista tulee lähiseudulta. Koulu tuottaa palvelun kaupungille.

Yksityiskoulujen rahoitus on tällä hetkellä Helsingin opetustoimen johtajan Rauno Jarnilan mukaan epätasa-arvoinen kunnan kouluihin verrattuna.

- Suoraviivaisesti laskien nykyjärjestelmästä on Helsingin yksityisille sopimuskouluille noin kolme-viisi miljoonaa euroa etua vuosittain. Oppilasta kohden tämä tarkoittaa noin kuusi sataa euroa vuodessa, Jarnila laskee.

Suomessa noin 80 yksityiskoulua

Suomessa on kaiken kaikkiaan noin 80 yksityiskoulua ympäri maan. Parikymmentä niistä on Helsingissä. Osa näistä on niin sanottuja sopimuskouluja, kuten Munkkiniemen yhteiskoulu; osa muita yksityis- tai valtion kouluja, jotka saavat rahoituksensa samoin perustein suoraan valtiolta, kuten Saksalainen koulu.

Kaksi vuotta sitten vuoden 2010 alusta kaikkien näiden koulujen rahoitusperusteita uudistettiin. Siitä lähtien oppilaskohtainen rahoitus on perustunut kuntakohtaiseen keskiarvoon, niin sanottuun kotikuntakorvaukseen, joka ottaa huomioon millaisia oppilaita kunnassa keskimääräisesti on.

Tämän takia yksityiskoulut saavat esimerkiksi Helsingissä rahoituksessaan lisiä, joita on tarkoitettu erityisoppilaiden, vieraskielisten ja ruotsinkielisten opettamiseen. Ongelma Helsingin opetustoimen mukaan on, että tilastollisesti Helsingin yksityiskouluilla on vähemmän kaikkia näitä erityisryhmien oppilaita. Esimerkiksi puolet vähemmän erityisoppilaita.

Helsingin kaupungissa toivotaan nyt yksityiskoulujen rahoitusjärjestelmän uudistamista lainsäädännön keinoin. Pidemmällä aikavälillä nykyinen tilanne vääristää koulujen välisiä eroja. Taloudellisen tilanteen vaatimat kuntien säästötoimet eivät tällä hetkellä myöskään yllä yksityiskouluihin.

- Lakisääteinen kotikuntakorvausjärjestelmä pitäisi uudistaa niin, että se ottaisi kunkin koulun todellisen oppilasaineksen huomioon. Sen toimintaympäristön, jossa koulu toimii, opetustoimen johtaja Rauno Jarnila sanoo.

Koulukohtainen rahoitus ei saa kannatusta yksityiskouluissa

Yksityiskouluissa koulukohtainen rahoitus, jossa katsottaisiin koulun oppilasainesta, ei saa kannatusta.

- Meillä on todella tehokasta ja hyvätasoista opetusta. Omien tutkimustemme mukaan käytämme rahamme hyvin opetukseen, Munkkiniemen yhteiskoulun rehtori Aki Holopainen sanoo.

Munkkiniemen yhteiskoulun rehtori on myös Yksityiskoulujen liiton puheenjohtaja. Hän ei antaisi rahaa kaupungin kouluille omasta koulustaan.

- Kyllä pidän tärkeänä oppilaskohtaista rahoitusta. Silloin raha kohdentuu sinne, missä opetus järjestetään. Erilaisia tukitoimia voi sitten järjestää siinä koulussa. Vaikea olisi kuvitella, että lain nyt määräämästä oppilaskohtaisesta summasta siivutettaisiin toiselle toimijalle. Ei tietenkään, Holopainen sanoo.