Luonnonsuojelupiireiltä tutkintapyyntö Lohikoskella tehdyistä hakkuista

Sulkavan Lohikoskella tehtyjen avohakkuiden pelätään tuhoavan alueen elinvoimaisuutta. Pienvesiympäristöillä on luonnonsuojelupiirien mukaan tärkeä merkitys kangasmetsien lajeille.

luonnonsuojelu

Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Kymenlaakson luonnonsuojelupiirit aikovat tehdä maa- ja metsätalousministeriöön tutkintapyynnön Sulkavan Lohikoskella tehdyistä hakkuista. Havainnot tehtiin 15.-16.9. luonnonsuojelupiirien piiripäivien yhteydessä Sulkavan Lohikoskella.

Etelä-Savon luonnonsuojelupiirin toiminnanjohtaja Timo Luostarisen mukaan maastokäynnin yhteydessä havaituissa kohteissa purouomia oli muutettu vesilain vastaisesti ja puroja lähiympäristöineen oli tuhottu avohakkuulla metsälain vastaisesti.

Luonnonsuojelupiirien mukaan alueella on tarve ennallistaa metsätaloustoiminnan heikentämiä pienvesiympäristöjä, jotka ovat tärkeitä monille lajeille. Monet kangasmetsien lajit liikkuvat tai hankkivat ravintoa pienvesiympäristöistä, jotka samalla ylläpitävät yhteyttä suojelualueiden välillä.