yle.fi-etusivu

Ministeriö haluaa lisäselvityksiä Kehäradan epäselvyyksistä

Liikenne- ja viestintäministeriö teettää ulkopuolisen selvityksen Kehäradan itäisen suuaukon lisätöistä. Liikennevirasto antoi oman selvityksensä keskiviikkona, mutta se ei ministeriölle riitä. Virastossa on paljastunut useita puutteita tapauksen hoidossa.

Kotimaa
Karttakuvassa kehäradan linjaus ja uudet asemat
Kehärata yhdistää pääradan Vantaankosken rataan lentoaseman kautta.Yle Uutisgrafiikka

Liikenne- ja viestintäministeriö teettää ulkopuolisen selvityksen Kehäradan lisätöistä. Ministeriö sai Liikennevirastolta keskiviikkona selvityksen Vantaan Leinelässä sijaitsevan itäisen suuaukon lisätöihin liittyvistä epäselvyyksistä, mutta ei ole tyytyväinen tulokseen. Nyt ministeriö aikoo käynnistää ulkopuolisen puolueettoman selvityksen tapauksesta.

Liikenneministeri Merja Kyllönen (vas.) pelkää, että Kehärata-hankkeen ongelmat ovat vain jäävuoren huippu ja ne heijastavat Liikenneviraston toimintatapaa laajemminkin. Ministeriö haluaakin ulkopuolisen kokonaisnäkemyksen viraston toiminnasta.

Viraston selvityksessä on tuotu esiin useita puutteita. Lisätöistä aiheutui virastolle yli 1,5 miljoonan euron kustannukset.

Valituksia, huonoa työilmapiiriä ja epäselvyyksiä

Rakennuslehti uutisoi viime viikolla, että Kehäradan itäisen suuaukon lisä- ja muutostyölaskutuksessa on miljoonaluokan epäselvyyksiä. Liikenneviraston pääjohtaja määräsi uutisen pohjalta sisäisen tarkastuksen selvittämään asiaa.

Selvityksessä todetaan, että Kehäradan itäisen suuaukon rakennusurakan hallinnassa on ollut puutteita ja ilmapiiri työmaalla on ollut huono. Myös urakkaa koskevien valitusten määrä on ollut suuri eikä ongelmia ole ratkaistu, vaikka ne ovat olleet tiedossa.

Lisäksi Liikenneviraston ja Lemminkäinen Infran maaliskuussa käymistä sovintoneuvotteluista ei ole löytynyt selvitystä varten minkäänlaista pöytäkirjaa. Myöskään kiistanalaisten lisä- ja muutostöiden hyväksymisestä tai hylkäämisestä ei ole mainintaa neuvottelujen jälkeen allekirjoitetussa sovintosopimuksessa. Neuvottelujen jälkeen Liikennevirasto kuitenkin luopui osasta vaatimuksia Lemminkäinen Infraa kohtaan.

Myös Vantaa jäi ilman tietoja

Lisätöitä jouduttiin tekemään, koska itäisen suuaukon kallio ei vastannut täysin ennakkokäsityksiä. Paikalla oli myös pohjaveden korkeudesta aiheutuneita ongelmia. Kiistaa oli kuitenkin muun muassa siitä kenen vastuulla vesiongelmat olivat.

Vantaan kaupunki maksaa Kehäradan kustannuksista lähes kolmanneksen, ja sen vuoksi sitä pitäisi informoida suurista muutoksista. Näin ei kuitenkaan tässä tapauksessa ole Liikenneviraston selvityksen mukaan toimittu.

Liikennevirasto ja Vantaan kaupunki pitivät yhteisen tilannekatsauskokousen Kehäradasta kesäkuun puolivälissä, mutta suuaukon rakentamisen ongelmista ei käsitelty siinäkään kokouksessa.

Parannettavaa on paljon

Selvityksen perusteella Liikenneviraston sisäinen tarkastus suosittelee huomattavia muutoksia viraston käytäntöihin. Esimerkiksi pidetyt neuvottelut on jatkossa dokumentoitava ja ongelmiin on puututtava ajoissa, jos niitä tulee ilmi.

Uuden ohjeistuksen mukaan sopimukset allekirjoittaa viraston puolesta jatkossa aina kaksi henkilöä, jotta vastaanvankaltaisilta ongelmilta vältyttäisiin.

Topimenpide-ehdotuksista huolimatta ministeriö haluaa myös ulkopuolisen tahon arvioimaan viraston toimintaa.

Ministeri Kyllösen mukaan on otettava huomioon, että Liikenneviraston vastuulla on noin kolmen miljardin euron edestä suuria liikennehankkeita, joten selvitys on perusteltu.