Yksityiskoulujen rahoitus puhututti kommentoijia

Yksityiskoulujen rahoitus herättää opetusalalla keskustelua. Yksityiskoulun oppilas saa Helsingissä jopa 600 euroa enemmän verorahaa vuodessa kunnan koulun oppilaaseen verrattuna. Kommentoijat ovat keskustelleet julkisten rahojen käytöstä.

Osallistu
Oppilaita Munkkiniemen yhteiskoulun luokassa.
Helsingin Munkkiniemen yhteiskoulun yläaste on yksi sopimuskouluista, jotka saavat oppilasta kohden vähintään noin 600 euroa enemmän verorahaa verrattuna kunnan kouluihin.Yle

"Hienosti on junailtu tämäkin rahanjako. Eriarvoistaminen aloitetaan jo lapsesta lähtien. Olisi syytä puuttua tällaiseen epäkohtaan siellä eduskunnassakin eikä vain olla rahoittamassa Etelä-Euroopan maita."

Nimimerkki Luomakoski ei karsisi yksityistä opetusta.

"On tärkeää, että ikäryhmällä on yhteinen kokemus koulussa olemiseta. Ainakaan tähän asti yksityiskoulujen oppilasaines ei ole kovinkaan paljon erottunut muista. Ehkä erityisoppilaita tosiaan alkaa kasautua tiettyjen alueiden kouluihin, mutta en tiedä onko yksityisen opetuksen karsiminen mikään lääke tähän vaivaan. Meillä ei ole ollut sellaista yksityiskoulujärjestelmää kuten esim. Englannissa, missä yksityinen tarkoittaa elitististä."

Nimimerkki Humanisti ei tukeutuisi ideologisiin kouluihin.

"1. Ongelma monen yksityiskoulun kohdalla on mielestäni se, että niin moni on uskonnollistaustainen. Pitäähän muistaa, etteivät kaikki uskonnollisten perheitten lapset ole uskonnollisia, vaan seassa voi olla täysin uskonnottomia, joille, sen lisäksi että saavat kotona uskontoa "tuutin täydeltä", joutuvat vielä koulussakin samanlaisen, itselleen täysin vieraan ideologian alistamiksi. Koen että tällaiset ideologiaperäiset koulut ovat täysin aikansa eläneitä."

Nimimerkki Kokeiltaisiinko vapautta? suhtautuu jyrkästi lukukausimaksuihin.

"Haluaako joku yhteiskunnan, jossa lapsen vanhemmat eivät saa ratkaista lastensa koulua? Jos vaihtoehtoihin ei voi käyttää myös yhteiskunnan varoja, silloin kouluista tulee eliittikouluja. Yksityiskoulujärjestelmä tulee rakentaa nykyisiin lähtökohtiin perustuen juuri niin, että valtion tukea saavat yksityiskoulut eivät saa periä lukukausimaksuja. Tämä antaa kaikille yhtäläisen oikeuden koulun valintaan."

Niimimerkki elmopetteri kysyy ihmeissään.

"Mikä se näiden yksityiskoulujen idea nyt onkaan? Jos jonkun elämä menee siitä pilalle, että lapsi joutuu opiskelemaan valtakunnallisen opsin mukaisesti rahvaan kanssa samassa koulussa, kuvittelisi viulut voivan maksaa itse. En ymmärrä, miksi julkisista rahoista pitäisi tukea mitään muuta kuin julkisia kouluja."