yle.fi-etusivu

Muonio kääntymässä tuulipuistoa vastaan

Muonion kunnanjohtaja esittää, että Mielmukkavaaran tuulipuiston kaavoittamiseen liittyvä sopimus hylätään. Paikalliset matkailualan yritykset näkevät maisemahaittojen korvaamisen rahalla mahdottomana.

tuulienergia

Kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki esittää maanantaina kokoontuvalle Muonion kunnanhallitukselle, ettei aiemmin kaavailtua haittakorvaussopimusta tuulipuistoa kaavailleen wpd Finlandin kanssa laadita.

Yhtiö on ollut valmis korvaamaan kunnalle maisemahaittoja, joita tuulipuiston näkyvyys aiheuttaa matkailuelinkeinoille ja lähialueen asukkaille. Sopimuksessa kunta olisi saanut kontolleen näiden haittojen lieventämisen kaikin tavoin.

Kunnanjohtajan esityksessä kuitenkin todetaan, ettei matkailualan yritysten mukaan haittoja voi korvata rahalla eikä muilla keinoin. Esityksen mukaan alan yritysten toimintaedellytykset ovat ratkaisevan tärkeitä muun muassa kunnan työllisyyden, verotulojen ja elinvoiman kannalta.

Tuulivoimapuistoa ovat vastustaneet myös muut muoniolaiset yritykset, kyläyhdistykset ja maanomistajat.