Pielaveden Kokkosuolle ei turvetuotantolupaa

Itä-Suomen aluehallintovirasto on hylännyt Pielaveden Kokkosuon turvetuotannon ympäristölupahakemuksen. Lupaa haki Kuopion Energia.

turvetuotanto
Kuopion Energian voimalaitoksen siilo
Yle

Itä-Suomen aluehallintovirasto on hylännyt Kuopion Energian ympäristölupahakemuksen, jolla yhtiö haki lupaa turvetuotantoon Pielaveden Kokkosuolla.

Pielaveden keskustasta noin 13 kilometrin päässä olevan, lähes 50 hehtaarin turvesuoalueen vedet olisi johdettu Paskorannanjoen kautta Lampaanjoen yläosaan.

Perusteluissaan virasto toteaa, että Kokkosuon turvetuotannon vesistökuormitus aiheuttaisi merkittävää vesistön pilaantumista tai sen vaaraa ja vaarantaisi tärkeän virkistyskalastusmahdollisuuden.

Viraston mukaan Kokkosuon turvetuotantoalueen vesistökuormitus kohdistuisi Lampaanjokeen, jonka ekologinen tila on luokiteltu hyväksi.

Päätöksessä todetaan, että Kokkosuon vesienkäsittelyyn esitetty ympärivuotinen pintavalutus ei täytä parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksia, koska kentän ravinnesuhteiden perusteella sen kyky pidättää fosforia voi olla heikko.

Lisäksi virasto epäili pintavalutuksen talviaikaista toimivuutta. Vedet olisi johdettu pumppaamolta avouomaa pitkin, joka jäätyy pakkasella, mikä heikentää pintavalutuskentän toimintakykyä talvella.