Koskisen sahan rakennukset puretaan Matkussa

Koskisen sahan rakennuksia ollaan purkamassa Forssan Matkussa. Rakennukset ovat huonokuntoisia.

Matku, Forssa

Forssan ympäristölautakunnan on tarkoitus antaa purkulupa Koskinen Oy:lle sahan pääkonttorin ja sahan talousrakennusten purkamiseksi. Myös rullatehtaan rauniot ja piippu on tarkoitus purkaa.

Esimerkiksi pääkonttori on rakennettu 1930-luvulla.

Tosin Museovirasto katsoo, että rakennuksilla on paikallista merkitystä muistumina kylässä harjoitetusta teollisuudesta. Museovirasto ei kuitenkaan vastusta purkua.