Jyväskylän talous kuralla

Jyväskylän talousnäkymät ovat heikentyneet olennaisesti verrattuna keväällä tehtyihin arvioihin. Kaupungin vuosikate on ennusteen mukaan niin alhainen, että mahdolliset lisäylitykset menoissa uhkaavat painaa sen negatiiviseksi.

taloussuunnittelu
Kolikoita lompakossa
YLE Keski-Suomi

Negatiivinen vuosikate tarkoittaisi sitä, että kaupungin talous on kriisissä. Tällöin se joutuisi ottamaan velkaa juokseviin menoihin kuten palkkoihin.

Heikko tilinpäätösennuste johtuu talousarvion määrärahojen ylitysennusteista ja arvioitua heikommasta verotulokertymästä. Käyttötalouden menojen arvioidaan ylittävän talousarvion 14 miljoona euroa.

Suurin ylitysuhka kohdistuu sosiaali- ja terveyspalveluihin. Ylitys olisi arvion mukaan 13,5 miljoonaa euroa. Tästä suurin osa koostuisi erikoissairaanhoidosta ja vanhus-ja vammaispalveluista.

Tilinpäätösennusteessa kaupungin vuosikatteeksi ennakoidaan 1,8 miljoonaa, alijäämäksi 41,8 miljoonaa ja lainakannan kasvuksi 82,7 miljoonaa euroa.

Verotulokertymäksi arvioidaan 441,3 miljoona euroa, joka on 4,7 miljoona euroa talousarviota vähemmän.