Maahanmuuttajanaisten järjestö: Työntekijöille maksettiin palkkaa

Maahanmuuttajanaisten kattojärjestö pitää perättöminä väitteitä, että hankerahoja olisi käytetty väärin. Yle Uutiset kertoi tänään tiistaina, että sisäministeriö selvittää Monika-Naisten Liitolle myönnettyjen EU-tukien käyttöä.

Kotimaa

Yle Uutiset kertoi tänään, että sisäministeriö selvittää epäselvyyksiä maahanmuuttajanaisten kattojärjestö Monika-Naisten Liiton rahankäytössä. Kanteluita ovat tehneet entiset työntekijät, jotka epäilevät rahojen menneen eri tarkoituksiin kuin siihen, mihin ne on alunperin myönnetty.

Yle Uutiset haastatteli juttua varten useita liiton entisiä työntekijöitä. Työntekijät kommentoivat muun muassa palkkojen maksua sekä vapaaehtoistyön suurta määrää.

Monika-Naiset Liitto kertoo tiedotteessaan pitävänsä väitteitä perättöminä. Liiton mukaan työntekijöille on maksettu hankebudjetin mukaista, sovittua palkkaa. Liitto sanoo, että sisäministeriö on tarkastanut elokuussa kaikki vuoden 2012 palkkoihin ja työsopimuksiin liittyvät asiakirjat löytämättä niistä huomautettavaa.

Liitto pitää virheellisenä myös tietoa, että hankkeessa mukana olleille jäsenjärjestöille olisi luvattu palkkio ja tilat. Järjestöt kertoivat Yle Uutisille osallistuneensa hankkeeseen vapaaehtoistyönä, vaikka yhden työntekijän työpanos oli luvattu korvata. Liiton mukaan järjestöt saivat käyttää tiloja maksuttomasti.

Sisäministeriön tarkastusneuvos Antti Lehtonen kertoi Yle Uutisille eilen, että entisten työntekijöiden kanteluista alkunsa saanut selvitys on vielä kesken. Selvityksessä tarkastellaan EU:n kotouttamis- ja pakolaisrahastosta jaettujen tukien käyttöä Monika-Naiset Liitossa. Myös Raha-automaattiyhdistys selvittää liitolle myöntämiään tukia. Molemmat selvitykset valmistuvat syksyn aikana.