Tutkijat selvittivät: Miksi hyvät uutiset uppoavat aivoihin paremmin kuin huonot uutiset?

Tutkijoiden mukaan ihmiset uskovat myös herkemmin kohteliaisuuksia ja imartelua kuin moitteita.

tiede

Ihmisaivot vastaanottavat paremmin hyviä uutisia ja kehuja kuin huonoja uutisia ja arvostelua, tutkimukset osoittavat.

Tutkijoiden mukaan ihmiset myös rakentavat minäkuvaansa enemmän positiivisten kuin negatiivisten kommenttien pohjalta: jos kuulemme olevamme kauniimpia tai älykkäämpiä kuin olemme ajatelleet, alamme muokata minäkuvaamme sen suuntaisesti. Mutta jos meitä sanotaan rumemmiksi tai tyhmemmiksi kuin olemme ajatelleet, emme anna kommenttien vaikuttaa minäkuvaamme.

Jopa 90 prosenttia ihmisistä käyttäytyy näin, tutkijat arvioivat.

Tutkijoiden mukaan tällaisella käyttäytymisellä on sekä hyviä että huonoja puolia. Hyviin uutisiin uskomisen ansiosta ihmisillä on yleensä positiivinen elämänasenne eivätkä he koe ahdistusta. Toisaalta huonojen uutisten torjuminen voi johtaa siihen, että ihminen alkaa luottaa itseensä liikaa eikä osaa varautua mahdollisiin onnettomuuksiin ja vaikeuksiin, tutkjat varoittavat.

Lontoon yliopiston aivotutkijat selvittivät reagointia hyviin ja huonoihin uutisiin vaikuttamalla vapaaehtoisten koehenkilöiden aivotoimintaan eri puolille aivoja suunnatulla transkraniaalisella magneettisimulaatiolla (TMS). Tämän jälkeen koehenkilöille näytettiin kuvia ikävistä tapahtumista, kuten syöpään sairastumisesta.

Lopulta koehenkilöiltä kysyttiin, kuinka todennäköisenä he pitävät, että jotain ikävää sattuu heille itselleen. Tutkijat havaitsivat, että ne koehenkilöt, joiden vasemman aivopuoliskon alimman otsalohkopoimun toimintaa oli häiritty, pitivät ikävien asioiden osumista omalle kohdalle todennäköisempänä kuin muut koehenkilöt.

Tutkijat uskovatkin, että vasen alin otsalohkopoimu estää toiminnallaan aivojen muita osia vastaanottamasta huonoja uutisia. Alue ei kuitenkaan yksin liene vastuussa huonojen uutisten suodattamisesta, vaan kyseessä on luultavasti aivojen eri osien laaja yhteistyö, tutkijat sanovat.