GTK palkitsi nilsiäläisen kivikeräilijän

Nilsiäläisen Jorma Myöhäsen kansannäytekilpailuun lähettämät kivet toivat 2 000 euron palkinnon. Tutkimuskeskus palkitsi keskiviikkona aktiivisia keräilijöitä.

Geologian tutkimuskeskus

Geologian tutkimuskeskus on palkinnut vuoden 2011 kansannäytekilpailuun osallistuneita. Yksi palkituista on nilsiäläinen Jorma Myöhänen.

Aktiivisena kivinäytelähettäjänä kunnostautunut Myöhänen on löytänyt Kaavilta kulta-kuparipitoisen tonaliittilohkareen sekä nikkelipitoisen kallionäytteen.Lisäksi Myöhänen on lähettänyt GTK:lle kaksi kvartsirikasta lohkaretta Juuasta.

GTK palkitsi keskiviikkona pääpalkinnoilla viisi aktiivista kivinäytekerääjää. Nilsiäläinen Jorma Myöhänen sai 2000 euroa. Suurimman 3 000 euron palkinnon sai vantaalainen Martti Kolehmainen. Lisäksi muita pienemmillä summilla palkittuja on nelisenkymmentä.

GTK saa yli 6 000 näytettä vuodessa

Kiviharrastajat lähettivät GTK:lle viime vuonna yhteensä lähes 6 100 malmi-, teollisuusmineraali-, luonnonkivi- ja korukivinäytettä, joista yli 2 000 analysoitiin tarkemmin kemian laboratoriossa tarkemman alkuainekoostumuksen selvittämiseksi. Aktiivisia kivinäyteharrastajia on Suomessa noin 1 400, heistä 500 on uusia harrastajia.

GTK tutkii jokaisen lähetetyn kivinäytteen maksutta ja tutkimustulokset ilmoitetaan kirjeitse lähettäjälle. Kansannäytteet tutkitaan GTK:n Kuopion yksikössä.