Jäämeren rata rakennettaisiin Suomen rahalla

Pohjois-Suomen EU-aluetoimiston johtaja Kari Aalto ei usko, että EU:lta heruisi suuria tukia mahdollisen Jäämeren radan rakentamiseen. Aalto pitää kuitenkin Suomen Jäämeren yhteyttä tärkeänä.

Kotimaa
Pohjois-Suomen EU-aluetoimiston johtaja Kari Aalto
Yle Sápmi

Muun muassa EU:n taloudellisesta tilanteesta johtuen mahdollisen Jäämeren radan rakentamiseen rahoituksen on löydyttävä kansalliselta tasolta.

Aallon mukaan liikennerahoista leikataan ensimmäisenä, kun EU-tukia leikataan. Rautatiekuljetukset ovat Aallon näkemyksen mukaan tulevaisuuden ratkaisu, muun muassa Lapin malmin vientiin.

Tällä hetkellä Aalto pitää olemassa olevia Oulun ja Kemin satamia ensisijaisina vientisatamia esimerkiksi Lapin malmille.

- Kysymys on siitä, miten asiat saadaan liikkumaan. Kumijalka liikenne on arveluttavaa isojen asioiden eteenpäin viemisessä, sanoo Aalto.

Kari Aallon mukaan on tärkeä miettiä, miten Suomi pysyy mukana Arktisen alueen kehityksessä.

- Kyllä Jäämeren yhteys on jollakin tavalla hoidettava rautatiellä.

EU:sta ei rahaa ole kuitenkaan lupeissa kalliin rahayhteyden tekemiseen.

- Kyse on kansallisesta rahasta. EU-tuki on parhaimmillaankin isoihin hankkeisiin 10-15 prosentin luokkaa, Kari Aalto sanoo.

Pohjoisen kannalta positiivista on asenneilmapiirin muuttuminen rahanjaossa kansallisella tasolla.

- Ennen asenne oli, että rullataan rautatiet pois Lapista. Nyt viesti tuntuu olevan se, että jos jotakin uutta tulee, se on korkeintaan Lapissa, Aalto sanoo.

Tällä hetkellä Aalto pitää Oulun ja Kemin olemassa olevia satamia tärkeimpinä vientisatamina esimerkiksi Lapin malmille.

Rautatietä ei pitäisi sitoa pelkästään kaivoksiin

Inarin kunnanjohtaja Reijo Timperi pitää rautatietä Jäämerelle tärkeänä muutenkin kuin kaivosten malmikuljetusten kannalta.

- Murmanskin alue on lähellä ja Norjan alue. Siellä aluetalous kasvaa ja se kyllä säteilee tänne meille Inariin, Reijo Timperi linjaa.

Kunnanjohtajan mukaan rautatietä ja kaivostoimintaa ei ole hyödyllistä yhdistää sillä tavoin, että vain kaivos toisi rautatien. Rautatie palvelisi muun muassa matkailua.

- Varmaankin tästä vuosikymmen, kaksi eteenpäin rautatie voisi olla mahdollinen, Timperi sanoo.

Timperi kuitenkin korostaa, että lähitulevaisuudessa tärkeää olisi panostaa maanteihin ja siellä liikennöintiin.

Jäämeren rata nousi esiin tänään Inarissa järjestetyissä kunta- ja aluekehityspäivillä.