Vaalitarkastelussa "omalainen" Lemi

Lemi on omaleimainen paikkakunta lähellä Lappeenrantaa. Säräpitäjä on muuttovoittokunta, jonka taloustilanne on vaikea. Kuntaliitos saa kannatusta vain jos Lappeenranta liitettäisiin Lemiin.

Kuva: Yle

Lemi on pieni Lappeenrannan kupeessa oleva kunta, jossa ”ollaan omalaisia”. Kunta on Etelä-Karjalassa harvinainen muuttovoittokunta, joskin muuttovoitto oli viime vuonna  vain +3. Kunta maksaa syntyville lapsille 100 € rotinarahaa. Vuonna 2011 rotinarahaa maksettiin 36 lemiläislapselle.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote toi tullessaan Lemille kroonisen lääkäripulan. Vuonna 2011 Lemillä kävi 20 lääkäriä. Hammashuolto on ollut yhden lääkärin varassa. Kunta oli varautunut rakentamaan uuden terveysaseman, mutta Eksoten linjaus laitoshoidosta luopumisesta muutti suunnitelmia ja kunta perääntyi miljoonan euron hankkeesta. Raha käytettiin Iitiän päiväkodin rakentamiseen.

Tappiollisia tilinpäätöksiä

Lemin kuntakonserni teki vuonna 2011 alijäämäisen tilinpäätöksen – 478 000 €. Etenkin Lemin vuokrataloyhtiö Oy tekee tappiota. Kunnan arviointikertomuksen mukaan yhtiö menee selvitystilaan, jos tilanne toistuu. Kunta yrittää realisoida omaisuuttaan myymällä esimerkiksi rivitaloja.

Valtuustokautta leimasi luottamuspula

Tällä valtuustokaudella Lemillä on selvitetty työilmapiiriä. Kokoomusvaltuutetuilla oli luottamuspula kunnanjohtajaa kohtaan. Perussuomalaisvaltuutetut vaativat valtuustolta kunnanjohtajan irtisanomista. Lopulta poliittiset ryhmät kiistelivät keskenään siitä, ketkä epäilivät ensin kunnanjohtajan luottamusta.

Kunnan virkamiesten kireät välit vaikuttivat mm. teknisen toimen investointien halvaantumiseen.