Ylioppilaskokelaiden pulpeteilla syksyn viimeiset reaalikokeet

Ylioppilaskokelaat ovat vastanneet tänään syksyn viimeisiin reaaliaineiden kokeisiin. Esimerkiksi filosofian kokeessa pohdittiin muiden auttamista ja yksityisyyden suojaa. Historian kokeessa esillä olivat niin myöhäiskeskiajan elinolot kuin viime vuosikymmenten kansainvälinen muuttoliike.

Kotimaa

Ylioppilaskirjoitukset ovat jatkuneet tänään keskiviikkona reaaliaineiden kokeilla. Tänään olivat vuorossa filosofian, psykologian, historia, fysiikan ja biologian kokeet. Viikko sitten kokeet kirjoitettiin uskonnosta, elämänkatsomustiedosta, yhteiskuntaopista, kemiasta, maantieteestä ja terveystiedosta.

Filosofian kokeessa kysyttiin muun muassa mihin ihmisten välinen altruismi eli muiden auttaminen perustuu. Lisäksi kokeilaita pyydettiin esimerkiksi esittelemään filosofi Immanuel Kantin teoriaa kategorisesta imperatiivista. He saivat myös miettiä perusteluja väitteelle ihmisen persoonan pysyvyydestä ja yksityisyyden suojan merkityksestä ihmisen elämässä.

Historian kokeessa pyydettiin muun muassa vertailemaan elämää maaseudulla ja kaupungeissa myöhäiskeskiajalla. Vaihtoehtona oli myös esimerkiksi kansainvälisen muuttoliikkeen kehitykseen vuosina 1960 - 2000 vaikuttaneet syyt.