Sairaanhoitopiiri on tympääntynyt jätehuoltoon

Huonosti toimiva jätehuolto kuumentaa tunteita keskussairaalassa Joensuussa. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä haluaa kilpailuttaa jätehuoltonsa itse, koska se ei ole tyytyväinen nykyiseen kunnalliseen jätehuoltoon.

jätehuolto
Keskussairaalan keittiön työntekijä laittaa pahveja keräykseen.
Sairaanhoitopiiri tympääntyi jätehuoltoon

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä haluaa irtaantua kunnallisesta jätehuollosta. Jätehuollosta vastaa Puhas Oy.

Jätteen kuljetuksesta on vastannut vuodenvaihteesta lähtien Environet Oy. Vastuu kuljetusten toimivuudesta on kuitenkin Puhas Oy:lla. Myös asiakaspalvelu on kunnallisen jätehuollon vastuulla.

Irtaantumisen perusteluina mainitaan muun muassa, että vuodenvaihteen jälkeen jäteastioita on rikkoontunut entistä enemmän, tyhjennyksiä on jäänyt väliin, tyhjennysrytmiä on harvennettu omavaltaisesti ja asiakaspalvelu on tökkinyt.

- Meidän toiveita ja näitä ongelmia ei ole otettu vakavasti. Sieltä on tullut sellaista viestiä, että nämä ovat tilapäisiä ja ne korjaantuvat. Nyt on yhdeksän kuukautta toimittu ja ne nyt ei vieläkään ole ihan niin kuin pitäisi, ympäristörakennusmestari Kaija Lipponen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymästä.

- PKSSK on vedonnut paljolti just näihin perusteluihin, että yhteistyö Puhaksen kanssa ei ole sujunut niin hyvin kuin he olisivat toivoneet. Se ei valitettavasti ole niitä perusteita, millä se poikkeus voidaan myöntää, jätehuoltosuunnittelija Anna Kettunen Joensuun alueellisesta jätehuoltolautakunnasta

Harmina myös energiajäte

Sairaanhoitopiiri on tyytymätön myös siihen, että nykyinen jäteyhtiö ei tällä hetkellä käsittele energiajätettä. Myös tällä perustellaan irtaantumista kunnallisesta jätehuollosta.

Meidän toiveita ja näitä ongelmia ei ole otettu vakavasti.

Kaija Lipponen

Keskussairaalalla on investoitu 100 000 euroa energiajätteen lajittelulaitteisiin. Henkilöstön koulutus ja energiajätteen erilliskeräys oli tarkoitus aloittaa tämän vuoden aikana.

- Turhaan me ruvetaan sitä lajittelemaan eri puristimeen, jos meidän pitää se toimittaa Puhas Oy:lle Kontiosuon penkkaa, ympäristörakennusmestari Kaija Lipponen toteaa.

- Energiajätekin kuuluu kunnallisen jätehuollon vastuulle. Kun tässä on nyt selvitelty tätä asiaa, niin kyllä kunnallisella jätehuoltoyhtiöllä, Puhas Oy:llä, on mahdollisuus järjestää se energiajätteen käsittely myös. Siitä tulisi sitten näiden toimijoiden keskustella jatkossa keskenään lisää, jätehuoltosuunnittelija Anna Kettunen kertoo.

Kiista voi johtaa oikeuteen

Jätehuoltosuunnittelijan mukaan laillisia perusteita kunnallisesta jätehuollosta irtaantumiselle ei siis sairaanhoitopiirin tapauksesta löydy. Asian kuitenkin ratkaisee torstaina kokoontuva Joensuun alueellinen jätelautakunta.

Vasta toukokuussa voimaan tulleen lain soveltamisesta ei ole vielä ennakkotapausta. Jos lautakunta antaa torstaina kielteisen vastuksen, käsiteltäneen asiaa pian oikeudessa.

- Aiomme valittaa hallinto-oikeuteen, Kaija Lipponen toteaa.

Korjaus 28.9.2012 klo 10.15: Aiemmin jutussa kerrottiin virheellisesti, että Puhas Oy valittiin jäteyhtiöksi kilpailutuksella vuodenvaihteessa. Kilpailutuksella valittiin kuitenkin jätteiden kuljetusyritys Environet Oy. Puhas Oy, aiemmalta nimeltään Joensuun Seudun Jätehuolto Oy, on vastannut jätteenkäsittelystä alueella jo aiemmin. Vastuu kuljetusten toimivuudesta on kuitenkin Puhas Oy:llä.