Valittaja voi opettaa itsensä iloiseksi

Optimismia, huumoria tai innostusta voi opetella. Negatiivisesti asioihin suhtautuva alkaa muuttua iloisemmaksi ajatellessaan säännöllisesti positiivisia asioita. Positiivisesta ajattelusta on pelkkää hyötyä, sillä negatiivisuus tappaa luovuuden paitsi itsessään myös muissa.

Kuva: Stina Tuominen / Yle

Zürichin yliopiston psykologian tutkimusryhmä onnistui tänä vuonna ensimmäistä kertaa todistamaan, että harjoittelu auttaa ihmistä muuttumaan positiivisemmaksi. Kymmenen viikon intensiivisen positiivisen ajattelun jälkeen ne tutkittavista, joille oli annettu optimistisia tehtäviä, kokivat elämänlaatunsa selvästi parantuneen.    

Työterveyslaitoksen aivotutkija Minna Huotilainen on niin ikään kiinnostunut, miksi jotkut ihmiset sanovat aina ensimmäisenä ei. Myös hän haluaa saada selvyyden, voiko negatiivista ajattelua muuttaa.  

- Täytyyhän se uskoa, että sitä voi muuttaa.  Ei kai ihminen voi olla sen varassa, mitä on geeneissä saanut. Ihmisen temperamenttihan on periytyvä ja pysyvä. Persoonallisuus rakentuu sitten siihen päälle eli esimerkiksi se, miten suhtaudun kun munaan jotakin. Se on oppimista, Huotilainen sanoo.

Taidan olla itsekeskeinen tosikko

Myös erikoispsykologi ja Suomen psykologiliiton puheenjohtaja Tuomo Tikkanen näkee, että negatiivinen ihminen ottaa yleensä itsensä liian vakavasti. 

Vaikeinta on havaita, jos itsellä on taipumus reagoida asioihin negatiivisesti. Kriittinen itsearviointi kun ei ole ihmisen suurimpia vahvuuksia.

Ihminen ei usein itse huomaa, että perusilme on tuima.

- Ihminen ei usein itse huomaa, että perusilme on tuima. Jos sitten ulkopuolinen sanoo, että hymyilisit joskus, niin se tuntuu ennemminkin loukkaukselta, Tikkanen sanoo.

Negatiivisuuteen auttaa kun huomaa, että ei ole kaikessa aina maailman napa ja asioita alkaa tutkiskella hiukan laajemmasta näkökulmasta.

Ikääntyessään ihminen alkaa yleensä muutenkin ajatella asioita laajemmalla perspektiivillä. Joskus harvoin katkeruus kuitenkin lisääntyy iän myötä. Matkan varrelle on saattanut kertyä yksinkertaisesti liikaa pettymyksiä.   

Eiköhän oteta vähän myönteisemmin

Erikoispsykologi Tuomo Tikkasen mukaan välillä kannattaa kysyä itseltään, tekeekö liian negatiivisella ajattelulla elämänsä hankalaksi. Myös muiden elämä kärsii, sillä negatiivinen ihminen vie helposti luovuuden myös muilta.  

- Kaverin kanssa voi esimerkiksi päättää, että ajattelee asioista positiivisemmin. Sellainen sopimus toimii paremmin kuin, että vain itsekseen päättää olla positiivisempi. Joillakin työpaikoilla on tehty ihan pelisääntöjäkin, että saa huomauttaa, jos alkaa lipsua taas negatiiviseksi, Tikkanen toteaa.

Zürichin yliopiston tutkijat pistivät tutkittavansa miettimään muun muassa, miten he kiittivät tai huomioivat ihmisiä aivan arkipäiväisissä tilanteissa. Samalla heidän tuli miettiä, mitkä asiat tekevät elämästä kaikkein eniten elämisen arvoista.

Kymmenen viikon jälkeen satunnaisotoksella valitut tutkittavat raportoivat tuntevansa useammin iloa ja olevansa myös aiempaa useammin positiivisella mielellä.