1. yle.fi
  2. Uutiset

Jyväskylän jätevedenpuhdistamo on Suomen suurin typpipäästäjä

Yle Uutisten Suomen Ympäristökeskukselta saamien tietojen mukaan Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdistamo on Suomen suurin yksittäinen typpipäästöjen lähde. Vuonna 2011 puhdistamon kokonaistyppipäästöt olivat yli 700 000 kiloa.

jäteveden käsittely
Jätevesi pulppuaa vedenpuhdistamolla
Kristiina Lehto / Yle

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon jälkeen seuraavaksi suurimmat päästäjät olivat Helsingin ja Tampereen jätevedenpuhdistamot, jotka kumpikin päästivät noin 200 000 kiloa vähemmän typpeä.

- Suuret päästöt johtuvat siitä, että ympäristöluvassa ei ole lupaehtoa kokonaistypen poistolle eli meillä ei ole minkäänlaista tekniikkaa, jolla kokonaistyppeä voitaisiin poistaa jätevedestä, toimitusjohtaja Petri Tuominen Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:stä toteaa.

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon ympäristölupa uusittiin vuonna 2009, mutta se on riitautettu. Tuohon lupaan sisältyy myös vaatimus kokonaistypen poistamisesta. Korkeimman Hallinto-oikeuden ratkaisua asiassa odotetaan syksyn kuluessa

Tuominen kertoo, että kokonaistypen poisto tullaan toteuttamaan, mikäli korkein hallinto-oikeus sitä vaatii.

- Puhdistamolla on joka tapauksessa edessä merkittävät, yli 20 miljoonan euron investoinnit eli lupaehdot tulevat kautta linjan kiristymään, Tuominen ennustaa.

Tuominen ei kuitenkaan usko, että kokonaistypen poistosta saataisiin merkittävää hyötyä.

- Käsitelty jätevesi lasketaan Päijänteeseen, ja Päijännehän on hyvin tyypillinen sisävesistö, eli se on fosforirajoitteinen järvi. Ja yleisesti on katsottu, että fosforirajoitteisessa järvessä kokonaistypen poistolla ei saada vastaavaa hyötyä.

Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdistamoa pyörittää osakeyhtiö, jonka omistajia ovat Jyväskylä, Laukaa ja Muurame. Puhdistamo käsittelee omistajakuntien jätevedet Korpilahtea lukuunottamatta. Jyväskylä omistaa yhtiöstä lähes 90 prosenttia.

Fosforipäästäjien kärkipäässä puolestaan oli Metsä-Botnian Äänekosken tehdas, joka oli koko maan seitsemänneksi suurin pistemäinen fosforin päästäjä. Äänekosken tehdas päästi vuonna 2011 lähes kymmenen tuhatta kiloa fosforia.

Lue seuraavaksi