Julkisen sanan neuvostolta langettava päätös MOT-ohjelmalle

TV-ohjelma julkaisi verkkosivuillaan poliisin esitutkintamateriaalia, jossa oli kaksi salaa kuunneltua puhelinkeskustelua. Nauhoitukset liittyivät Patrian Slovenian asekauppatutkintaan. Toisessa puhelussa oli osallisena kantelija, jota ei epäillä rikoksesta. JSN:n mukaan kantelijan nimen julkaisusta vakavan rikoksen tutkinnan yhteydessä syntyi mielikuva hänen sekaantumisestaan rikokseen.

Kotimaa

Julkisen sanan neuvosto on antanut langettavan päätöksen Ylen tutkivan journalismin ohjelmalle MOT:lle. Huomautus TV-ohjelmalle tuli yksityisyyden suojan rikkomisesta ja pyrkimyksestä saada kantelija vetämään kantelunsa pois. MOT oli julkaissut kantelijan nimen Patrian Slovenian asekauppoja koskevan jutun yhteydessä verkkosivuillaan, minkä vuoksi hänet saattoi JSN:n mukaan aiheettomasti liittää tutkittavaan rikosprosessiin.

Kantelijan nimi tuli esiin poliisin esitutkintapöytäkirjoissa, jotka MOT oli julkaissut nettisivuillaan. Poliisi oli liittänyt pöytäkirjoihin otteita kahdesta salaa kuunnellusta puhelinkeskustelusta, joissa toisessa kantelija oli mukana. Kantelija ei liity millään tavalla rikostutkintaan.

Kyseisestä ohjelmasta vastaava televisiopäällikkö Riitta Pihlajamäki perusteli JSN:lle tiedostojen julkaisemista sillä, että yleisö saattoi itse tarkistaa, mihin MOT perusti ohjelmansa sisällön. Pihlajamäen mukaan MOT ei liittänyt kantelijan nimeä mihinkään eikä asettanut häntä epäilyksen alaiseksi.

JSN:n ratkaisussa todetaan, että tiedotusväline voi julkaista salaistakin tietoa hyvän journalistisen tavan puitteissa ja sen käyttö voi joissakin tapauksissa olla perusteltua journalistisen läpinäkyvyyden kannalta. Kun julkaistaan salaisia asiakirjoja, toimituksilla on korostunut vastuu niiden sisällöstä.

MOT poisti aineiston sivuiltaan kaksi viikkoa myöhemmin, mutta JSN:n mukaan se ei poista aiheettomasta epäilystä syntynyttä vahinkoa.

Lisäksi jutun tehnyt toimittaja oli ollut yhteydessä kantelijaan ja pahoitellut hänelle mahdollisesti aiheuttamaansa mielipahaa. Toimitajan näkemyksen mukaan kyse oli vilpittömästä eleestä eikä pyrkimyksestä vaikuttaa kantelijaan. JSN oli toista mieltä ja katsoi, että kyse oli asiattomasta yrityksestä puuttua kantelijan oikeuteen saada JSN:n ratkaisu.

JSN antoi samassa yhteydessä neljä muuta langettavaa päätöstä hyvän journalistisen tavan vastaisesta toiminnasta. Iskelmä-kanava sai huomautuksen piilomainonnasta, Karkkilalainen yksityisyyden suojan loukkaamisesta, Etelä-Suomen Sanomat virheen korjaamatta jättämisestä ja Vihdin Uutiset juttuvinkiksi tarkoitetun tekstin julkaisemisesta mielipidekirjoituksena tekaistulla nimimerkillä.