Elätettäviä ei olekaan tulevaisuudessa niin paljon kuin on luultu

Viime vuoden lopussa huoltosuhde eli lasten ja eläkeläisten määrä sataa työikäistä kohden oli 52,9. Tuoreen ennusteen mukaan vuonna 2030 huollettavia olisi 71,2.

Kotimaa

Työikäisellä väestöllä on tulevaisuudessa hieman vähemmän elätettäviä kuin aiemmin on luultu. Tilastokeskuksen tuoreen väestöennusteen mukaan väestön huoltosuhde eli lasten ja eläkeläisten määrä työikäisiin verrattuna heikkenee kuitenkin lähitulevaisuudessa huomattavasti nykyisestä.

Viime vuoden lopussa huoltosuhde eli lasten ja eläkeläisten määrä sataa työikäistä kohden oli 52,9. Tuoreen ennusteen mukaan vuonna 2030 huollettavia olisi 71,2.

Elätettävien määrän jyrkkä lisääntyminen on ollut tiedossa jo pitkään. Edellisessä vuonna 2009 laaditussa väestöennusteessa vuoden 2030 huoltosuhteeksi arvioitiin jopa 73.

Huoltosuhde-ennusteen hienoinen paraneminen johtuu siitä, että ennuste yli 65-vuotiaiden määrästä tulevaisuudessa on pienentynyt hieman. Tämä taas johtuu vuosien 2009 - 2011 kuolleisuuskehityksestä.

Tilastokeskus laskee väestöennusteensa syntyvyyden, kuolleisuuden ja maahanmuuton perusteella. Väestöennusteen tehtävä on tarjota päättäjille työkalu, jolla voidaan vaikuttaa väestönkehitykseen.