Kansanedustajat vaativat rahaa Suupohjan radalle

Vaasan vaalipiirin kansanedustajat ovat yhtenä rintamana vaatimassa yhteensä 77 miljoonan euron lisämäärärahaa valtion budjettiin. Erityisesti kansanedustajat näkevät tarvetta tiehankkeiden rahoituksen lisäämiseen. Tärkeimpänä hankkeena pidetään Suupohjan radan peruskunnostusta.

kansanedustajat
Juna rautatie
Mari Latva-Karjanmaa/Yle

Alueen kansanedustajat vaativat lisärahoitusta perustienpitoon, neljälle kantatielle sekä valtateille 3, 8, ja 18. Suupohjan radan perusparannuksen aloittamiseen kansanedustajat esittävät peräti 40 miljoonan euron lisämäärärahaa.

Allekirjoittajina yhteisissä aloitteissa on alueen kansanedustajia kaikista puolueista ministerit pois lukien. Yhteisiä talousarvioaloitteita he jättivät kaikkiaan 15 kappaletta. 77 miljoonan lisärahavaatimus on 0,14 prosenttia koko valtion 54 miljardin euron budjetista. Mukana on myös maakunnan kehittämisrahan nostamiseksi kaikkien pohjalaismaakuntien alueella.

Vaalipiirin kansanedustajien yhteiseltä aloitelistalta löytyvät kantatiet 44, 63, 67 ja 68 sekä valtatiet 3, 8 ja 18. Ratahankkeista halutaan panostaa Seinäjoki-Oulu -yhteysvälille mm. Pännäisten kolmoisraiteen muodossa. Suupohjan rataa kansanedustajat ehdottavat kunnostettavaksi, jottei rataa jouduttaisi poistamaan lähitulevaisuudessa käytöstä ja jotta teollisuudelle tärkeää Kaskisten satamaa kyetään hyödyntämään jatkossakin kuljetuksissa.

Vaasan alueelle rahaa halutaan tuotantoteknologiakeskukseen ja Järviseudulla halutaan turvata Lehtimäen erityiskansanopiston toiminta. Kansanedustajien kesäkokouksen kohteeseen eli Kurikan Jurvassa sijaitsevalle Botniaringille esitetään vajaan puolen miljoonan euron lisärahaa käynnissä olevan rakennushankkeen loppuunsaattamiseksi. Vienninedistämiseen vientiosuuskunta Viexpon kautta kansanedustajat haluavat panostettavan 125 000 euroa enemmän kuin valtionvarainministeriö.