Dysleksiaviikko muistuttaa lukivaikeudesta

Tällä viikolla vietetään eurooppalaista dysleksiaviikkoa.

Kotimaa

Lukemisen erityisvaikeuden eli dysleksian oireina voivat olla esimerkiksi lukemisessa hitaus tai vaikeus. Suomalaistutkijoiden mukaan noin kuusi prosenttia Suomen väestöstä kärsii lukivaikeuksista.

Lukemisen erityisvaikeuden syynä olevia geenivirheitä on löydetty ainakin neljä. Lukihäiriö vaikeuttaa lukemista, kirjoittamista ja luetun ymmärtämistä.

Eurooppalaisella dysleksiaviikolla järjestetään tapahtumia, joissa muistutetaan erilaisista oppijoista sekä annetaan apua, neuvontaa ja ohjausta oppimisvaikeuksiin liittyvissä asioisssa.