1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Kymin sellutehtaan toiminta tehostuu uudella happivalkaisulla

Uudistus vähentää selluntuotannon jäteveden kuormitusta ja tuo säästöä raaka-aineiden ja kemikaalien kulutukseen. Uudistuksella pyritään vastaamaan tiukkeneviin päästörajoihin entistä paremmin.

Kuva: Raine Martikainen / Yle

UPM:n Kymin sellutehdas Kuusankoskella on saanut päätökseen koivukuitulinjan uudistamisen happivalkaisuvaiheella ja parantamalla ruskean massan pesua. Uudistettu koivukuitulinja otettiin käyttöön 20. syyskuuta. Uudistus vähentää selluntuotannon jäteveden kuormitusta ja tuo säästöä raaka-aineiden ja kemikaalien kulutukseen.

Uudistuksen myötä Kymi pystyy vastaamaan tiukkeneviin päästörajoihin entistä paremmin. Massan valkaisussa kuluu aiempaa vähemmän valkaisukemikaaleja. Myös puun kulutus tuotettua sellutonnia kohden laskee, sillä uuden tekniikan ansiosta kuitu saada paremmin talteen.

Kuluneen vuoden aikana UPM:ssä on panostettu erityisesti materiaali- ja resurssitehokkuuteen - tavoitteena luoda vähemmästä enemmän, mitä nyt Kymin sellutehtaalla valmistunut hanke osaltaan tukee.

Kymin sellutehtaalla tuotetaan koivu- ja havupuusellua. Havukuitulinjalla happivalkaisu on otettu käyttöön vuonna 1994. Suurin osa sellusta käytetään integraatin omalla paperitehtaalla, osa myydään muille asiakkaille.