1. yle.fi
  2. Uutiset

STUK: Posivan onkalo ei täytä laatuvaatimuksia

STUK:n tarkastuksessa todettiin poikkeamia ja puutteita rakentamisen laadunvalvonnassa ja kalliotilojen tiivistys- ja lujitustöihin liittyvissä menettelytavoissa.

Kotimaan uutiset
rakennusmiehiä työmaalla
Rakennusmiehiä Onkalon uumenissa.Tapio Termonen / Yle

Säteilyturvakeskus totesi syyskuun lopussa tekemässään tarkastuksessa, että Posivan Onkalo-rakennustyömaan kalliorakentamisen laadunvalvonta ei ole vastannut kaikilta osin asetettuja vaatimuksia. Mahdollisilla laatupoikkeamilla ei ole välitöntä ydin- tai säteilyturvallisuusmerkitystä, koska tilassa ei vielä käsitellä radioaktiivisia aineita.

Posiva rakentaa Eurajoen Olkiluotoon maanalaista kallioperän tutkimustilaa, Onkaloa, joka muodostaa osan myöhemmin rakennettavasta käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilasta. Vuonna 2004 aloitetut tutkimustilan kalliorakennustyöt ovat lähes valmiit. Rakennustyöt viimeistellään vuosien 2012–2014 aikana.

STUK:n tarkastuksessa todettiin poikkeamia ja puutteita rakentamisen laadunvalvonnassa ja kalliotilojen tiivistys- ja lujitustöihin liittyvissä menettelytavoissa.

STUK edellyttää Posivalta selvitystä laatupoikkeamien syistä. Posivan on arvioitava niiden merkitys sekä määritettävä korjaavat toimenpiteet, joilla estetään samankaltaiset poikkeamat.

STUK jatkaa asian käsittelyä selvitykset saatuaan ja arvioi laatupoikkeamien turvallisuusmerkityksen.

Lue seuraavaksi