Sijoitukset kasvattavat lastensuojelun kustannuksia

Lastensuojelun kustannukset ovat kasvaneet viime vuosina rajusti erityisesti sijaishuollon osalta, selviää lastensuojelun keskusliiton ja THL:n tekemässä raportissa.

Kotimaa

Viime vuosien trendi on ollut se, että erityisesti kiireellisten sijoitusten määrä on kasvanut. Esimerkiksi vuonna 2010 uusien kiireellisten sijoitusten määrä kasvoi lähes 12 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Varsinkin teini-ikäisten sijoitukset ovat lisääntyneet.

THL:n ja lastensuojelun keskusliiton raportissa selvisi, että huostaanoton valmistelu käynnistyy entistä useammin juuri tilanteessa, jossa lapselle on tehty kiireellinen sijoitus. Huolestuttavana kehityskulkuna pidetään myös sitä, että vastentahtoisten toimenpiteiden määrä on kasvanut.

Samaan aikaan myös kustannukset ovat kasvaneet. Kodin ulkopuolelle sijoittamisen kustannukset vuonna 2010 olivat 620 miljoonaa euroa, kun vielä vuonna 2006 kustannukset olivat 430 miljoonaa euroa. Yksi selitys kustannusten kasvulle on nimenomaan se, että lasten sijoittaminen kodin ulkopuolelle on lisääntynyt.

Kuitenkin lastensuojelun laitos- ja perhehoidon kustannukset ovat vain noin 3,2 prosenttia kuntien sosiaali- ja terveystoimen kokonaiskustannuksista.

Lastensuojelupäivillä pohditaan alan haasteita

Lastensuojelun Keskusliiton puheenjohtaja professori Pentti Arajärvi totesi tänään tiistaina avatuilla valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä, että valtion voimavarat lastensuojelun toimeenpanemiseen ovat liian vähäiset.

Niukat resurssit eivät johdu pelkästään kasvavista asiakasmääristä vaan myös työntekijöiden vähäisyydestä ja suuresta vaihtuvuudesta. Arajärvi kuitenkin muistutti, että lasten asemaa edistävä toiminta on myös muiden kuin lastensuojelun ammattilaisten asia.

- Kyse on yhteisen hyvän edistämisestä, arjen pienistä ja kokoaan suuremmista tekijöistä. Lähiyhteisön ja lähimmäisten välittäminen ja yhteiskuntapolitiikka eivät ole toistensa vaihtoehtoja tai vastakohtia, vaan molempia tarvitaan. Kumpikaan ei korvaa toista, Arajärvi painotti.

Valtakunnallisille lastensuojelupäiville Helsingin Finlandia-talolle kokoontuu 2.-4.10. yli 1 000 lastensuojelun ammattilaista pohtimaan alan ajankohtaisia haasteita.