Torniossa aloitetaan sosiaalinen luototus

Sosiaalinen luotto voidaan myöntää pientituloiselle ja vähävaraiselle henkilölle, jolla ei ole mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa pankista esimerkiksi maksuhäiriöiden vuoksi.

Sosiaalinen lainaus
Käteistä
Yle

Torniossa otetaan sosiaalinen luototus käyttöön ensi keväänä. Sosiaali-ja terveyslautakunta päätti keskiviikkona, että toiminta aloitetaan huhtikuussa ja siihen varataan 50 000 euron määräraha vuodelle 2013.

Lisäksi lautakunta pyytää kaupunginhallitusta selvittämään, voidaanko kaupungin henkilöstöresursseista saada toimintaan henkilö tai voidaanko toimintaa hoitaa yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

Järjestelmän tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista. Sosiaalinen luotto voidaan myöntää pientituloiselle ja vähävaraiselle henkilölle, jolla ei ole mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa pankista esimerkiksi maksuhäiriöiden vuoksi.