Jyväskylän Energia laskee sähkön siirtohintoja

Siirtohintoja valvova Energiamarkkinavirasto on alentanut yhtiöille sallittuja tuottorajoja, minkä takia Jyväskylä Energia joutuu alentamaan sähkön siirtohintaa.

Energiamarkkinavirasto

Jyväskylän Energia laskee joulukuun alusta sähkön siirtohintoja kuudella prosentilla. Esimerkiksi sähkölämmittäjän siirtolasku putoaa keskimäärin 40 euroa vuodessa. Yhtiö alentaa siirtohintoja, koska siirtohintoja valvova Energiamarkkinavirasto on alentanut yhtiöille sallittuja tuottorajoja. Ylituottoon on vaikuttanut myös alhainen korkotaso.

JE-Siirto Oy:n toimitusjohtaja Kari Kautto sanoo, että vuosien 2008-2011 välinen ylituotto paljastui yhtiölle jälkikäteen.

- Sähkösiirtohinta perustuu sähköverkon arvoon, ja nyt Energiamarkkinavirasto on uusilla linjauksillaan takautuvasti alentanut JE-Siirto Oy:n verkon arvoa, minkä takia näyttäisi siltä, että olemme ylituotossa, Kautto toteaa.

Käytännössä ylituotto tarkoittaa sitä, että asiakkailta on peritty liikaa sähkön siirtomaksuja.

- Asiakkaiden siirtohinnat ovat olleet liian korkeita tuottopohjaan nähden ja tämän tulemme sitten palauttamaan hinnan alennuksen kautta seuraavan valvontajakson aikana, Kautto kertoo.

Kauton mukaan Jyväskylässä ei ole odotettavissa suuria hinnonkorotuksia, sillä valtaosa sähkölinjoista on kaapeloitu maan alle.

- Siinä mielessä JE-Siirto Oy:n verkkoa on hoidettu esimerkillisesti. Kaapelointiaste on jo yli 80 prosenttia keskijänniteverkosta eli meillä ei ole paineita nostaa hintoja kaapeloinnin takia, kuten monella muulla verkkoyhtiöllä.

Energiamarkkinaviraston sähkön siirtohintojen valvonta alkoi vuonna 2005. Uusi, nelivuotinen valvontajakso käynnistyi tämän vuoden alusta.