Lapsettomuushoito voi pahentaa MS-tautia.

Lapsettomuushoidoissa käytettävät hormonit voivat pahentaa tai aktivoida MS-tautia. Argentiinassa tehty tutkimus osoittaa, että tauti pitäisi ottaa huomioon hoitoja suunniteltaessa

terveys

Hedelmöityshoidot voivat tutkijoiden mukaan johtaa MS-taudin pahentumiseen, vaikka tauti olisi ollut hyvin hallinnassa ennen hoitoja.

Havainto viittaa siihen, että hedelmöityshoidoissa käytettävät hormonit vaikuttavat MS-tautia ja muita autoimmuunitauteja sairastavien immuunivasteeseen ja mahdollisesti myös tautien syntyyn.

Argentiinassa tehty tutkimus osoitti hedelmöityshoitojen pahentavan MS-oireita 75 prosentilla MS-tautia sairastavista naisista. Myös aivojen magneettikuvaukset osoittivat MS-taudin aktivoituvan hoitojen myötä.

MS-oireiden pahentuminen liittyi monien tulehdusta edistävien sytokiini-proteiinien lisääntymiseen sekä muihin molekyylitason muutoksiin, jotka seurasivat hormonituotannon ja hormonitasojen noususta.

Laboratoriokokeet osoittivat lisäksi, että hedelmöityshoidot auttoivat haitallisten verisolujen pääsyä ääreisverenkierrosta keskushermostoon, mikä myös saattaa pahentaa MS-oireita.

MS-tautia sairastavilla ei ole tavallista enempää hedelmällisyysongelmia, mutta silti monet heistäkin turvautuvat hedelmöityshoitoihin. Tämän vuoksi lääkäreiden kannattaisi huomioida tulokset MS-potilaita hoitaessaan.

Tutkimuksessa kuuttatoista hedelmöityshoitoihin hakeutunutta MS-potilasta verrattiin viiteentoista terveeseen naiseen sekä yhtä moneen MS-tautia sairastavaan, jotka eivät saaneet hedelmöityshoitoja. Tulokset julkaistiin Annals of Neurology -lehdessä.

Lähteet: Uutispalvelu Duodecim