Telekuuntelu lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tutkinnassa sai kannatusta

Hallituksen esityksestä lausuntoja antaneet kannattivat lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ottamista niiden rikosten joukkoon, joiden tutkinnassa voidaan käyttää telekuuntelua.

Kotimaa

Telekuuntelun laajentaminen tutkintamenetelmänä etenee.

Salaisen pakkokeinon käyttöönotto muun muassa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisessä on saanut kannatusta lausuntakierroksella.

Oikeusministeriössä on koottu yhteen lausuntopalaute hallituksen esityksen luonnoksesta, jossa ehdotetaan muutoksia vuoden 2014 alussa voimaan tuleviin uuteen esitutkintalakiin ja uuteen pakkokeinolakiin.

Lausunnonantajat pitivät ehdotuksia yleisesti ottaen kannatettavina.

Perusteltuna pidettiin myös ehdotusta, jonka mukaan kotietsinnän kohteena olevalle henkilölle olisi ilmoitettava, että hänellä on oikeus saattaa etsintä tuomioistuimen tutkittavaksi.