Oikeuskansleri: Eduskuntaa ei johdettu harhaan EVM-käsittelyssä

Oikeuskanslerinvirasto aloitti heinäkuun lopussa selvitykset eduskunnan päätöksen taustoista. EVM-päätöksen jälkeen kiisteltiin siitä, antoiko hallitus eduskunnalle riittävästi tietoa päätöksen pohjaksi.

politiikka
Äänestystulos eduskunnan näyttötaululla.
Yle