Puunkorjuuyrittäjät vaikeuksissa

Sateet ovat pehmentäneet metsäteitä niin, että raskailla ajoneuvoilla ei ole niille asiaa. Mäntytukille olisi nyt tilausta.

mäntypuut
Puupino.
Metsäyhtiöillä oli markkinaoikeuden mukaan vuosia kielletty yhteistyö raakapuun hankinnoissaan. Ari Haimakainen / Yle

Runsaat sateet vaikeuttavat puunkorjuuta Kaakkois-Suomessa. Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan metsänhoitoyhdistysten mukaan puun ajo metsäteiden varsilta on hankalaa, sillä sateet ovat pehmentäneet teitä.

Hakkuut tulevat urakoitsijoille kalliiksi, koska hakkuita ei voida tehdä järjestelmällisesti.

Pohjois-Afrikka tarvitsee mäntyä

Etelä-Karjalan metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtajan Markku Vaarion mukaan tällä hetkellä kysyntää on hiekka- ja sorakankailla sijaitsevista mäntytukkivaltaisista leimikoista. Mäntysahatavara on erityisen kysyttyä Pohjois-Afrikassa.

Pohjois-Afrikka on Vaarion mukaan suurimpia Suomen markkina-alueita. Eurooppaan vienti puolestaan on hiipunut talouskriisin takia.