"Olkiluodon työmaa on halpatyövoiman pilottihanke"

Viranomaismenettelyn hitaus Olkiluodon ydinvoimalan ulkomaalaisten työntekijöitä koskevien ongelmien käsittelyssä aiheutti voimakasta arvostelua tänään eduskunnassa. Päivän tyrmistynein puheenvuoro kuultiin kansanedustaja Kari Rajamäen (sd) suusta.

politiikka
Olkiluodon kolmas ydinvoimalayksikkö syksyllä 2012.
Jari Pelkonen / Yle

Eduskunnan työ- ja tasa-arviovaliokunta järjesti tänään poikkeuksellisen julkisen kuulemisen Suomen suurimman työmaan työoloista. Helpolla TVO ei päässyt, sillä paikalle oli marssitettu arvovaltainen joukko viranomaisia. Keskustelemassa oli edustajia ammattiliitoista, Säteilyturvakeskuksesta ja Verohallinnosta.

Olkiluodon työmaan ongelmaksi on koettu muun muassa se, että ulkomaisten yritysten rekisteröityminen suomalaiseen verorekisteriin on vapaaehtoista. Myös ulkomaalaisyritysten suomalaisten yhteyshenkilöiden pätevyyttä pidetään riittämättömänä hoitamaan asioita työmaalla.

Eräiltä osin tämä lähenee jo rikollista toimintaa.

Kansanedustaja Kari Rajamäki

Aamupäivällä järjestetyssä julkisessa kuulemisessa kovimman arvion esitti entinen sisäministeri ja kansanedustaja Kari Rajamäki (sd). Rajamäki toimi sisäministerinä silloin, kun työt TVO:n uuden reaktorin työmaalla alkoivat. Rajamäki arvosteli rajusti viranomaisia ja puutteellista lainsäädäntöä.

- Kun me täällä olimme hyväksymässä tätä hanketta aikoinaan, niin emme kyllä kuvitelleet, että tästä tehdään halpatyömarkkinoiden ja kaksien työmarkkinoiden pilottihanketta. Tällä tulee olemaan vakava vaikutus koko tämän sektorin tulevaisuuden poliittiseen selkänojaan.

Rajamäki luetteli pitkän litanian epäkohtia, jollaisia ei Suomessa ole ennen millään työmaalla koettu.

- Tähän liittyy niin vakavia verolakienrikkomuksia, Suomen lakien vastaista toimintaa ja työntekijöiden kiristämistä, työsyrjintää. Eräiltä osin toiminta lähenee jo rikollista toimintaa, jyrähti Rajamäki.

"Satakunnan poliisilaitos ei ole tehnyt yhtään mitään"

Kansanedustaja Kari Rajamäki piti pahimpana asiana sitä, että luottamus viranomaisiin ja poliisin on kärsinyt pahoin. Rajamäen mielestä ongelmien ytimeen ei ole puututtu.

- Satakunnan poliisilaitokselle on tehty konkreettisia, puolalaisten nosturikuljettajien todistamia ilmoituksia. Ne ovat maanneet siellä kaksi ja puoli vuotta. Poliisi ei ole ottanut edes työnantajaan yhteyttä. Ei ole tehnyt yhtään mitään, lateli Rajamäki.

Käytössä on useita kanavia, joita pitkin kuka tahansa voi ilmoittaa TVO:lle väärinkäytöksistä.

Projektinjohtaja Jouni Silvennoinen, TVO

TVO vaatii uudistuksia lainsäädäntöön

TVO:n projektinjohtaja Jouni Silvennoinen avasi pelin vaatimalla kansainvälisten työmaiden hallintaan uutta lainsäädäntöä.

- Lainsäädäntöön tulisi sisällyttää määräyksiä siitä, kuka voi toimia ulkomaisen yrityksen suomalaisena edustajana ja kuinka toimintaa valvotaan. Olisi myös määriteltävä seuraamukset mahdollisten laiminlyöntien varalle, kertoi projektijohtaja Silvennoinen.

Silvennoisen kokemuksen mukaan lain vaatimukset eivät ole kaikille ulkomaalaisille yrityksille selviä. Projektijohtaja Silvennoinen vakuutti useaan otteeseen, että Olkiluodon työmaalla noudatetaan kaikkia verotusta, työoloja ja työaikaa koskevia lakeja ja määräyksiä sekä työehtosopimuksia.

- Työmaalla tehdään jatkuvasti tarkastuksia ja käytössä on useita kanavia, joita pitkin kuka tahansa voi ilmoittaa TVO:lle havaintonsa tai epäilyksensä väärinkäytöksistä tai puutteista, painotti Silvennoinen puheenvuorossaan.