Sana "sama" muuttui sanaksi "parempi" - eduskuntaa ei silti harhautettu

Valtiovarainvaliokunta kuulee ensi viikolla valtiovarainministeriötä Euroopan vakausmekanismin etuoikeutetun velkojan asemasta. Kuulemisen taustalla on hallituksen esityksestä löytynyt virhe.

politiikka

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka totesi päätöksessään, ettei eduskuntaa johdettu harhaan EVM-sopimuksen käsittelyssä. Silti hän kiinnitti huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen hallituksen esitysten laatimisessa.

Käytännössä kyse oli siitä, että hallituksen esityksen yhdessä kohdassa luki "parempi", kun sopimuksen mukainen ilmaisu olisi ollut "sama".

Hallituksen esityksessä todetaan, että "Siinä tapauksessa, että EVM:n rahoitustuki seuraisi tämän sopimuksen allekirjoittamishetkellä voimassa olevaa Euroopan taloudellisen tuen ohjelmaa, EVM:llä on parempi etuoikeus kuin tukea saavan jäsenvaltion kaikilla muilla velkojilla, lukuun ottamatta IMF:n lainoja" (s. 23).

Esityksen liitteenä olevan sopimustekstin mukaan "EVM:llä on sama etuoikeus kuin tukea saavan jäsenvaltion kaikilla muilla lainoilla ja velvoitteilla, lukuun ottamatta IMF:n lainoja" (s. 47).

Valtiovarainministeriön mukaan virhe on syntynyt esityksen kiireisessä viimeistelyvaiheessa.

Ministeriö on antanut syyskuun lopulla valtiovarainvaliokunnalle selvityksen, joka sisältää selostuksen virheestä ja jossa käsitellään myös yleisemmin EVM:n etuoikeusasemaa.

Ministeriön kuuleminen on valiokunnan esityslistalla 16. lokakuuta eli ensi viikon tiistaina.