Päijänteen Luonnonperintösäätiölle ensimmäinen suojelualue

Päijänteen Luonnonperintösäätiö on ostanut 15 hehtaarin metsätilan Korpilahden Rutalahdelta. Alueella on muun muassa runsaasti eliöstölle tärkeää lahopuuta.

Kuva: Marjo Kuisma

Kallioiseen metsäalueeseen kuuluu karun Kivijärven rakentamatonta rantaa sekä puro, jonka kautta Kivijärvi laskee Päijänteeseen.

Metsästä runsaat puolet on monimuotoista, koivu- ja havupuuvaltaista vanhaa metsää. Eliölajeille tärkeää lahopuuta on paikoin runsaasti.

Tilalla on myös eri-ikäistä, luontaisesti syntynyttä taimikkoa.

- Pyrimme maahankinnoilla täydentämään olemassa olevia suojeluverkostoja. Nyt ostettu alue soveltuu tähän hyvin, sillä se sijaitsee lähellä Rutalahden muita suojelukohteita sekä Leivonmäen kansallispuistoa, säätiön asiamies Marjo Kuisma sanoo.

Koivumäen metsätila on ensimmäinen Päijänteen Luonnonperintösäätiön hankkima suojelukohde.

Päijänteen Luonnonperintösäätiön tarkoitus on edistää luonnonsuojelua ja virkistyskäyttöä Päijänteen alueella ja sen ympäristössä. Säätiö hankkii maa-alueita suojeluun raha- ja testamenttilahjoituksilla.