Valtuustopaikkoja vähemmän tarjolla

Salossa paikkamäärä tippuu eniten, peräti 24:llä. Myös Pöytyä ja Marttila supistavat valtuutettujensa määrää.

Kuntavaalit 2012
Puheenjohtajan nuija.
YLE / Mika Kanerva

Varsinaissuomalaisten valtuutettujen pääluku laskee kuntavaaleissa 32:lla.

Suurin muutos tapahtuu Salossa, jossa kuntien yhdistymisen seurauksena perustetun suurvaltuuston työ päättyy. Kaupungin 75-jäseninen valtuusto supistuu kuntalain mukaisesti 51 valtuutetun kokonaisuudeksi. Paikkaluku määräytyy asukasmäärän perusteella.

- Ei tilanne tästä oleellisesti helpotu. Salon kokousjärjestelyt ovat toimineet moitteetta uudessa kaupungintalon istuntosalissa, joka on hyvin mitoitettu myös suurvaltuuston tarpeita silmällä pitäen, vakuuttaa kaupungin hallintopäällikkö Kari Lindgren.

Lindgrenin mielestä uuden valtuuston kannalta olennaisempi muutos on se, että kaupunki ottaa käyttöön ensi vuoden aikana sähköisen kokousjärjestelmän. Tämä tarkoittaa kopiointitarpeen ja paperimäärän olennaista vähenemistä.

Salon valtuuston paikkaluvun supistuminen heijastuu myös muiden luottamuselinten kokoonpanoon. Kaupungin on tarkoitus tarkistaa hallintosääntöä siten, että myös kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa jäsenmäärä vähenee kahdella henkilöllä.

Luottamuspaikkojen vähenemisen on pelätty heikentävän reuna-alueiden mahdollisuuksia saada omia edustajiaan päätöksentekoelimiin. Kari Lindgren epäilee, että näin ei tule käymään.

- Uskon, että reuna-alueilta noustaan edelleen suuremmitta vaikeuksitta valtuustoon. Eri puolueet näyttävät löytäneen runsaasti ehdokkaita kanta-Salon ulkopuolelta. Lisäksi asukkaat osaavat hyvin keskittää äänensä tutuille ehdokkaille.

Pöytyällä ja Marttilassa muutoksia

Myös Pöytyällä kuntaliitoksen aiheuttama poikkeustila päättyy. Valtuuston paikkamäärä putoaa nykyisestä 39:stä neljällä.

Maskussa 43-jäseninen suurvaltuusto sen sijaan jatkaa liitossopimuksen seurauksena vielä toiset neljä vuotta. Asukasmäärän perusteella oikea luku Maskussa olisi 35 valtuustopaikkaa.

Marttilassa puolestaan valtuuston paikkamäärä tipahtaa dramaattisesti 21:stä 17:ään asukasluvun laskun seurauksena. Toukokuun lopussa Marttilassa oli asukkaita tasan 2000, kun 21:een valtuutettuun oikeuttava määrä olisi ollut 2001.