Pirkanmaalla varaudutaan syys- ja talvitulviin

Lokakuun sateet ovat nostaneet järvien vedenkorkeuksia. Säännösteltyjen järvien juoksutuksia on lisätty. Vedenkorkeus on säännöstelemättömissä järvissä 20-40 cm yli lokakuun keskiarvon.

tulvat
YLE / Heidi Setälä

Lokakuun sateet ovat kasvattaneet tulvaherkkyyttä Pirkanmaalla. Pirkanmaalla on satanut lokakuun puoliväliin mennessä saman verran kuin normaalisti vuoden aikana.

Vielä syyskuussa vesitilanne oli lähes tavanomainen, mutta sateet ovat nostaneet vedenkorkeuksia ja lisänneet säännösteltyjen järvien juoksutuksia.

Suurien juoksutuksien avulla järviin varataan jo nyt tilaa Kokemäenjoen vesistön alajuoksun talvitulvariskien vuoksi.

Pirkanmaan ELY-keskus muistuttaa, että alajuoksun tulvatilanteessa myös säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet voivat nousta.

Säännöstelemättömien järvien pinnat ovat 20-40 cm lokakuun keskiarvoja ylempänä.

Vedenkorkeuksien nousu taittumassa

Lokakuun alun sateista alkanut vesistöjen vedenkorkeuksien nousu on taittumassa, ja pienten järvien pinnat ovat kääntyneet laskuun. Pohjoisella Pirkanmaalla Keurusselän ja Tarjanneveden pintojen ennustetaan nousevan vielä marraskuulle saakka.

Säännösteltyjen Näsijärven, Vanajaveden ja Pyhäjärven pinnankorkeuksiin sateet eivät ole vaikuttaneet, sillä juoksutuksia on vastaavasti lisätty.

Muista säännöstellyistä järvistä poiketen Kyrösjärven vedenkorkeus on noussut sateiden myötä 30 senttimetriä ja nousun ennustetaan edelleen hieman jatkuvan.