Äidin masennus saattaa haitata lapsen kielellistä kehitystä

Aihetta tutkittiin mittaamalla sykkeen muutoksia, kun lapsille lausuttiin sanoja kuuden ja kymmenen kuukauden ikäisinä.

tiede

Äidin masennus voi mahdollisesti haitata vauvan kielellistä kehitystä vaiheessa, jossa vauvat virittäytyvät kuulemaansa puheeseen. Äidin masennuksen lääkitseminen kuitenkin korjaa tilanteen, yhdysvaltalaistutkimuksen tulokset osoittavat.

Tutkijat painottavat, ettei vielä ole selvää, onko kyseisen kehitysvaiheen hidastumisella tai nopeutumisella pysyvä vaikutus lapsen myöhempään kielelliseen kehitykseen vai jääkö vaikutus vain tilapäiseksi.

Selvittääkseen äidin masennuksen vaikutuksia tutkijat seurasivat kolmea äitiryhmää, joista yhdessä äitien masennusta hoidettiin SSRI-lääkkeillä eli serotoniinin takaisinoton estäjillä, toisessa äitien masennusta ei hoidettu, ja kolmas koostui terveistä verrokkiäideistä. Tulokset osoittivat kielellisen kehityksen hitaimmaksi ryhmässä, jossa äitien masennusta ei hoidettu.

Vauvojen kielellistä kehitystä selvitettiin mittaamalla sydämen sykkeen muutoksia äidinkielellä ja lapselle tuntemattomalla kielellä lausuttuihin sanoihin lasten ollessa kuuden ja kymmenen kuukauden ikäisiä. Testi toistettiin myös niin, että vauvoille näytettiin videoita ihmisistä, jotka lausuivat kyseisiä sanoja. Tällöin mitattiin lasten silmien liikkeitä.

Aiemmista tutkimuksista tiedetään, että vauvat virittäytyvät ympäristössään käytettävään kieleen jo muutaman kuukauden ikäisinä, minkä jälkeen ne eivät reagoi muihin kieliin yhtä voimakkaasti. Tämä kehitysvaihe kestää tavallista pitempään muun muassa kaksikielisissä perheissä.

Tulokset julkaistiin tieteellisessä Proceedings of the National Academy of Sciences (siirryt toiseen palveluun) -lehdessä.

Lähteet: Duodecim