Sopimussakko sai Attendon vetäytymään Vetelistä

Vuokralääkäriyritys Attendon ja Jytan Tunkkarin lääkärikiista Vetelissä kärjistyi päättyneen sopimuksen tulkintaan. Attendon mukaan neuvottelut Jytan lääkäripalveluista katkesivat, koska yritys ei olisi enää pystynyt tarjoamaan päättyneen sopimuksen mukaista kuuden lääkärin työpanosta päivittäin.

Kotimaa
Lääkäripalveluja tarjoavan Attendon toimisto.
Yle

Attendon ja peruspalvelukuntayhtymä Jytan kiista huipentui maanantaina, kun Vetelin Tunkkarin terveyskeskuksen lääkäripäivystys jäi yhden lääkärin varaan. Tilanne kestää ainakin tämän viikon. Ensi viikolla Vetelin vastaanotolle saadaan lisävoimia, Jytasta luvataan.

Lääkäripalvelu Attendo olisi halunnut jatkosopimukseen jouston kahdesta kuuteen lääkärin työpanoksesta. Jytan mukaan vuokralääkäriyritykselllä ei ollut oikeutta vaatia parin vuoden takaiseen sopimukseen muutoksia, koska neuvotteluissa oli kyse on vanhan sopimuksen jatkamisesta.

Jytan tulkinnan mukaan umpeutuneessa sopimuksessa oli ehto, jonka mukaan sitä voitiin jatkaa yhdellä vuodella tarkasti rajatuin muutoksin.

Jyta oli ilmoittanut käyttävänsä päättyvään sopimukseen kirjatun mahdollisuuden jatkovuoteen.

Attendo lopetti lääkäripalvelut Tunkkarilla maanantaina.

Aluehallintovirasto seuraa Jytan tilannetta

Aluehallintoylilääkäri Jari Saarisen mukaan Vetelin Tunkkarin tukala tilanne on viranomaisten tiedossa. Lääkäritilanteeseen puututaan vain, jos potilasturvallisuus vaarantuu.

- Meillä on velvollisuus puuttua myös siinä tapauksessa, jos terveydenhuoltolain määräämät hoitotakuut ja hoidon saatavuus eivät toteudu, Saarinen toteaa.

Mihinkään toimenpiteisiin tilanne ei vielä velvoita, mutta asia on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston seurannassa. Valvonnan järjestäminen on myös yksi mahdollisuus.

- Potilasturvallisuutta arvioidaan myös annettujen palvelujen ja asiakkailta saadun palautteen perusteella. Puuttua voidaan jälkikäteen kanteluiden tai muistutusten pohjalta, huomauttaa Saarinen.

Aluehallintovirastoon tulee vuosittain kohtalaisen vähän valituksia yksityistämisistä ja terveyspalveluiden ulkoistamisesta.

Potilaat voivat puuttua tilanteeseen valittamalla. Viranomaisen mielestä kansalaisille on selvää, miten asioista voi valittaa.

- Tästä kertoo muun maussa aluehallintovirastoon ja sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valviraan tulleiden valitusten selvä lisääntyminen.