Vantaanjoen tulva syyskuussa kevättä korkeammalla

Tulvat ovat lisänneet myös fosforipäästöjä Suomenlahteen, kun jokiin on päässyt jätevettä.

Kuva: Yle

Vantaanjoen virtaamat olivat syyskuussa paikoin jopa korkeammat kuin kevään lumensulamishuiput joessa. Tulvavahinkorajoja ei kuitenkaan ylitetty.

Jokivedet ovat myös varsin sameita. Keravanjoen ja Vantaanjoen alajuoksuilla veden sameusarvot olivat syyskuussa kymmenkertaiset tavanomaiseen verrattuna. Samentuminen johtuu ravinteiden kulkeutumisesta veteen.

Jokiin on joutunut myös jätevettä. Pahin tilanne on ollut Riihimäellä, jossa syyssateiden aikana Vantaanjokeen on päässyt käsittelemättömiä jätevesiä noin vuorokauden jätevesiä vastaava määrä. Jätevesi on nostanut etenkin veden fosforipitoisuutta.

Korkeat vedenpinnat ovat keskeyttäneet syystyöt vesistöalueella ja esimerkiksi peltojen syksyn muokkaustyöt ovat jääneet tekemättä.