Liikenneviraston tilinpäätöksiä selvitetään

Oikeuskanslerinvirasto päätti selvityksestä jo vuonna 2009 oman aloitteensa pohjalta. Liikenneviraston pääjohtaja ilmoitti maanantaina eroavansa tehtävästään liikenneministerin ja pääjohtajan välisen luottamuspulan takia. Ministerin mukaan pääjohtajaa ei epäillä laittomuuksista.

Kotimaa
Liikenneviraston sisäänkäynti.
Yle

Oikeuskanslerinvirasto on selvittänyt Liikenneviraston tilinpäätöstietoja jo noin vuoden.

Selvitystyöstä päätettiin vuonna 2009 ja työ aloitettiin tammikuussa 2011. Selvityksessä käydään läpi määrärahojen ylitystä Tiehallinnon osalta.

Selvityksen aikataulusta ei ole tietoa.

VTV huomautti väylähankkeista kesällä

Valtiontalouden tarkastusvirasto on jo kesällä puuttunut Liikenneviraston väylähankkeisiin.

VTV lausui kesällä kannanottonaan, ettei viraston väylävaltuuksien budjetoinnissa, käytössä ja seurannassa sekä tilinpäätöksen esittämisessä ole noudatettu niitä koskevia keskeisiä määräyksiä ja säännöksiä.

Lisäksi VTV:n laillisuuskertomuksessa todetaan, että Liikennevirasto on tehnyt sopimuksia ja tilauksia sellaisiin valtuuksiin, jotka eivät ole olleet tilausten ja sopimusten aikaan käytettävissä.

Liikennevirasto antoi elokuussa vastauksensa VTV:n löytämiin epäkohtiin. Muun muassa valtuusohjeita on uusittu ja sisäistä valvontaa on kohennettu.

Maanantaina liikenneministeri Merja Kyllönen (vas.) sanoi, ettei pääjohtaja Juhani Tervalaa epäillä laittomuuksista.