Oikeusasiamies näpäytti taas maahanmuuttovirastoa

Oleskelulupahakemuksesta ei aloitettu edes haastatteluja lain säätämänä päätöksentekoaikana. Eduskunnan oikeusasiamies pyytää sisäministeriöltä selvitystä käsittelyaikojen lyhentämiseksi.

Kotimaa

Eduskunnan oikeusasiamies on taas puuttunut maahanmuuttoviraston liian pitkiin käsittelyaikoihin.

Oikeusasiamiehen mukaan virasto on viivytellyt aiheettomasti käsitellessään perhesiteen perusteella tehtyä oleskelulupahakemusta. Hakija oli joutunut odottamaan päätöstä varten tehtäviä haastatteluja yli vuoden. Lain mukaan päätös olisi pitänyt antaa yhdeksässä kuukaudessa.

Maahanmuuttovirasto perustelee viivettä sillä, että jonossa on satoja hakemuksia. Oikeusasiamies katsoo, että viivästyksiä ei voi perustella resurssien vähyydellä. Oikeusasiamies toteaa myös, että maahanmuuttoviraston käsittelyaikoihin on jouduttu puuttumaan toistuvasti.