Helsingin yliopisto helisemässä kohudosentti Bäckmanin kanssa

Helsingin yliopisto on jälleen joutunut oikomaan dosentti Johan Bäckmania koskevaa tietoa Venäjän mediassa, jossa kerrotaan, että Bäckman olisi erotettu. Yliopiston hallintojohtaja Esa Hämäläinen kertoo, että yliopisto on selvittänyt mahdollisuuksia peruuttaa Bäckmanille annettu dosentin arvo.

Johan Bäckman. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Helsingin yliopisto on lähettämässä venäjäksi tiedotteen, jossa todetaan että Bäckman ei ole ollut töissä Helsingin yliopistossa. Venäjän tiedotusvälineissä on uutisoitu erheellisesti, että Helsingin yliopisto olisi irtisanomassa dosentti Johan Bäckmanin.

Tiedotteen mukaan Helsingin yliopisto ei voi erottaa Bäckmania, koska tämä ei ole työsuhteessa yliopistoon.

Edellisen kerran yliopisto oikoi Bäckmanin lausuntoja professori Teivo Teivaisen tapauksessa.

Ainoa toimenpide, jonka Helsingin yliopisto on toistaiseksi tehnyt Bäckmanin suhteen on se, että oikeustieteellinen tiedekunta on ilmoittanut Bäckmanin yliopistosähköpostin sulkemisesta, koska dosentin viimeisestä tuntiopettajan työstään on jo kolme vuotta. Sähköposti sulkeutuu lokakuun lopulla.

Hallintojohtaja Esa Hämäläinen kertoo, että Helsingin yliopiston hallinnossa on käyty yksityistä keskustelua Bäckmanin toiminnasta.

- Yleislinja on se, että jokainen henkilö, myöskin dosentit, vastaavat itse omista sanomistaan, Hämäläinen toteaa.

- Yliopistolle on tässä asiassa ollut kiusallista se, että ulkomailla tuntuu leviävän käsitys, että yliopistolla ja Johan Bäckmanilla olisi jokin tiiviimpikin yhteys, mikä ei pidä paikkaansa.

Yliopiston johdolle tiedusteluja

Helsingin yliopiston rehtori ja kansleri ovat saaneet yliopistoyhteisöistä kysymyksiä, millä perusteella dosentuuri myönnetään. On tullut myös vaatimuksia, että Johan Bäckmanilta tulisi poistaa oikeustieteellisen tiedekunnan dosentuuri.

- Koska tämä on ollut aika lailla julkisuudessa, olemme joutuneet käymään läpi säädöksiämme. Olemme todenneet, että meillä ei ole sellaisia muotoiluja, jotka kertoisivat, miten toimia dosentin arvonimen osalta. Se on kertaalleen myönnetty ja sinänsä voimassa toistaiseksi.

Hämäläinen välttelee toteamasta, että yliopistossa olisi suoranaisesti harkittu Johan Bäckmanin dosentuurin perumista.

- Ei voi ihan sillä lailla sanoa. Me käymme tällä hetkellä keskustelua, jossa etsimme muotoilua säädöksiimme, joilla asian voi tarkistaa. Nyt meillä ei ole kriteerejä tälläisen dosentuurin perumiselle. Meidän on tältä kannalta katsottava säädöksemme, ja vasta sen jälkeen arvioida, voivatko sellaiset soveltua Johan Bäckmanin tapaukseen.

- Suoranaista kantaa ei ole vielä otettu Johan Bäckmanin dosentuuriin, Esa Hämäläinen sanoo.