Nelostien korjaus tutkitaan

Oikeuskanslerinvirasto tutkii, ylittikö Liikennevirasto valtuutensa nelostien korjauksessa Lusin ja Vaajakosken välillä. 

oikeuskanslerit

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan Lusi-Vaajakosken urakkavaltuudet ylitettiin neljällä miljoonalla eurolla. Oikeuskanslerinviraston selvitys ei kohdistu suoraan tehtävästään eronneeseen pääjohtaja Juhani Tervalaan, vaan yleisesti väylähankkeiden budjettimenettelyyn.

Oikeuskanslerinvirastosta kerrotaan, että mikäli Liikennevirasto on toiminut asiassa virheellisesti, myös se selvitetään, kuka valtuuden ylitti.

Oikeuskanslerinviraston selvitykset eivät ole vielä niin pitkällä, että tiedettäisiin, mihin neljä miljoonaa on käytetty. Selvitys on tarkoitus saattaa loppuun tämän vuoden aikana.