Mikä turvallisuusneuvosto?

Suomi joutui pettymään pyrkiessään YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi vuosiksi 2013-2014. Suomi on aiemmin ollut kaksi kertaa turvallisuusneuvostossa.

Ulkomaat
Kartta, johon merkitty YK:n turvaneuvoston jäsenmaat.
Yle Uutisgrafiikka / Stina Tuominen

YK:n turvallisuusneuvoston rooli on määritelty maailmanjärjestön peruskirjassa. Peruskirjan mukaan turvallisuusneuvostolla on ensisijainen vastuu kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisestä.

Turvallisuusneuvostossa on kerrallaan yhteensä 15 maata, joista viidellä on neuvostossa pysyvä paikka. Pysyvät jäsenmaat ovat Iso-Britannia, Kiina, Ranska, Venäjä ja Yhdysvallat.

Vain pysyvillä jäsenmailla on veto-oikeus neuvoston päätöslauselmiin, ts. jos jokin pysyvistä jäsenmaista ei halua jotakin päätöstä hyväksyä, esitys kaatuu siihen. Viime aikoina esim. Venäjä on kaatanut veto-oikeudellaan kaikki Syyria-päätöslauselmat turvallisuusneuvostossa.

Turvallisuusneuvoston vaihtuvilla jäsenmailla ei siis veto-oikeutta päätöslauselmaesityksiin ole. Vaihtuvat jäsenmaat ovat turvallisuusneuvostossa kaksi vuotta kerrallaan. Suomi on ollut turvallisuusneuvoston jäsen vuosina 1969-1970 ja 1989-1990.

Suomen ulkoministeriö perusteli halua päästä turvallisuusneuvostoon mm. sillä, että Suomi halusi olla mukana määrittämässä laajaa turvallisuuskeskustelua: kansainvälistä turvallisuutta ei voida käsitellä taloudellisesta ja sosiaalisesta kehityksestä irrallisena ilmiönä.