Mikkeliin uusi paikallisradio

Porilaistaustaisen radiokanavan toimilupa astuu voimaan joulukuussa.

Pori
Radio on päällä.
Yle / Hanne Kinnunen

Mikkeliin on myönnetty uusi paikallisradiotoimilupa. Valtioneuvosto teki päätöksen toimiluvasta torstaina. Neljän hakemuksen joukosta luvan sai porilainen Mediatakojat Oy, joka tällä hetkellä pyörittää kahta radiokanavaa Porissa (Radio Pori ja Radio Eazy 101). Lisäksi yhtiöllä on tytäryhtiönä mainostoimisto.

Toimilupa astuu voimaan joulukuun alussa. Toimitusjohtaja Sampsa Jolma arvioi, että joulukuussa kanavan avaaminen on teoreettisesti mahdollista. Jolman mukaan kanavan kohderyhmänä ovat aikuiset ja tavoitteena on tehdä paikallisia juttuja ja uutisia. Toimilupa on voimassa vuoden 2019 loppuun saakka.

Mikkelin toimilupaa hakivat myös Järviradio Oy, Kevyt Kanava Oy ja Järvi-Savon Viestintä Oy. Hallitus katsoi, että Mediatakojat Oy pystyy tuottamaan nykyistä radiotarjontaa täydentävää, kuuluvuusalueen väestöä palvelevaa sisältöä. Koska toimilupa on uusi, ei sen profiloitumiselle esimerkiksi tiettyyn musiikkityyliin asetettu vaatimuksia.