Koe uusi yle.fi

Aluehallintovirasto on huolissaan pienkoulujen lakkautuksista

Tällä hetkellä noin viidennes Suomen peruskoululaisista opiskelee yhdysluokissa. Sivistystoimen mukaan on väärin ajatella, että yhdysluokkaopetuksessa olisi kyse kompromissista.

Koulutus ja kasvatus
Innokas koululainen.
YLE / Pasi Takkunen

Aluehallintovirasto on huolissaan pienkoulujen lukumäärän jyrkästä laskusta. Sivistystoimen ylitarkastaja Kari Lehtola toteaa, että samalla kun pienten koulujen oppilaita keskitetään suuriin kouluihin, myös pienkouluille ominainen yhdysluokkaopetus on vaarassa jäädä taka-alalle.

- Kyse ei ole mistään vastakkainasettelusta. Suomessa on loistavaa osaamista opetukseen ja pedagogiikkaan liittyen. Yhdysluokkaopetus suo kuitenkin monia mahdollisuuksia, eikä se saa vaipua unholaan, Lehtola sanoo.

Lehtolan mukaan on väärin ajatella, että suurissa kouluissa opetuksen taso on parempaa kuin pienissä kouluissa.

- Nyt on valloillaan se, että lapsia kerätään suuriin kouluihin. Mikään tutkimustulos ei kuitenkaan tue ajatusta siitä, että yhdysluokkaopetuksessa olisi kyse mistään kompromissista. Lehtola sanoo.

Kaikenlaisille kouluille on tarvetta

Tällä hetkellä noin viidennes Suomen peruskoululaisista opiskelee eri-ikäisten oppilaiden muodostamissa yhdysluokissa.

Ei peruskoululaisten pahoinvoinnin kustannusten nousu johdu vain koulujen lakkauttamisista, mutta kyllä niillä asioilla korrelaatiota on.

Kari Lehtola

Lehtolan mukaan pienkouluja ei tulisi lakkauttaa vain lyhytkestoisten säästöjen toivossa.

- Pitäisi tehdä perusteelliset selvitykset siitä, miten koulujen lakkautuksia varten tehdyt säästöennusteet toteutuvat.

Laskuissa pitäisi ottaa huomioon rahan lisäksi lasten kasvuolosuhteet ja hyvinvointi.

- Mielestäni lakkautuksista saadut säästöt tulisi heijastaa sosiaali- ja terveystoimen kustannusten kasvuun.

- En sano, että peruskouluikäisten pahoinvoinnin kustannusten nousu johtuu vain koulujen lakkauttamisista, mutta kyllä niillä asioilla korrelaatiota on, Lehtola uskoo.

Lehtola ei halua ottaa kantaa siihen, onko pienkoulu tai suuri koulu lopulta parempi vaihtoehto lasten oppimisen kannalta.

- Kaikkia kouluja tarvitaan. Kaikki lähialueen lapsille ja yhteisölle sopiviksi suunnitellut koulut ovat hyviä. Mutta kun kaikki yritetään painaa samaan muottiin huomioimatta ympäristön tarvetta, niin se ei ole välttämättä viisasta.